Бизнесът настоява да се обсъди имиграционна програма за граждани от трети страни

От АОРБ изпратиха писмо до министъра на икономиката Емил Караниколов и зам.-министъра на правосъдието Десислава Ахладова

Бизнесът настоява да се обсъди имиграционна програма за граждани от трети страни

Снимка: Pixabay

768 ~ 2 мин. четене

Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОРБ) отправи призив към министъра на икономиката Емил Караниколов и зам.-министъра на правосъдието Десислава Ахладова за обсъждане на Закона за българското гражданство и инвестиционната имиграционна програма, която да позволи на граждани на трети страни да придобият разрешение за пребиваване и/или гражданство в България, чрез инвестиции в съответствие с приетата нормативна рамка. 

"Като отчитаме възможностите на подобни програми и добрите резултати, които постигат останалите европейски държави сме силно обезпокоени, че България е на едно от последните места по резултатност. Нормалната реакция би следвало да бъде усъвършенстване на нормативната уредба в посока на улесняването на привличане на инвеститори чрез нея, опростяване на процедурите и засилване на контрола по стриктното и прилагане, а не пълен отказ от системата. Добре е да се проучи и чуждестранният опит, който е показал значими за съответните страни резултати. Считаме, че за да бъде постигнат напредък и успеваемост на заложените в програмата цели е необходимо държавата да демонстрира и осъществи силна подкрепа в тази област. Активното администриране, широката информираност и бързите действия по осъществяването на процесите по придобиване на разрешение за пребиваване и/или гражданство в България е от съществено значение за напредъка на програмата и вливането на инвестиции в страната ни", се казва в писмото на работодателите.

Те изтъкват, че въпреки необходимостта държавата да инициира допълнителни мерки, за да отговори на предизвикателствата и да намали риска свързани със сигурността, прането на пари и корупцията, това не е причина за отказ от изпълнение на програмата, чрез приемането на законодателни норми. Изграждането на добра комуникация между държавите, институциите и инвеститорите, е осъществимо със залагането на допълнителни и опростени законодателни механизми и създаването на единен орган за координация. 

Работодателите смятат, че предложения 14-дневен срок за обществено обсъждане е крайно недостатъчен за предоставянето на компетентни становища от заинтересованите страни. Те предлагат НИС да обсъди и евентуално да допълни предлаганите законодателни промени и Концепцията за развитие на българската програма за инвестиционна имиграция. "Оставаме на разположение с нашия експертен капацитет, както за формулиране на подходящите промени в посока усъвършенстването на режима, така и за мотивите към тях", заключват от АОРБ.

Коментари: 0