Бизнесът се оплаква от липса на диалог с държавата за касовите апарати

БСК подкрепя обявеното отлагане на въвеждането на новите изисквания за големите фирми

Бизнесът се оплаква от липса на диалог с държавата за касовите апарати

Снимка: БСК

Бизнесът и институциите са в състояние на двустранен монолог по отношение на наредбата на данъчните за контрол на продажните. Така финансовият директор на Българската стопанска камара Станислав Попдончев коментира пред БНР несъстоялото се вчера изслушване на страните в парламентарната икономическа комисия.

Той добави, че обещаното от финансовия министър отлагане на сроковете би трябвало да се използва за промени в нормативния акт. „По-скоро чувстваме, че би трябвало този диалог наистина да бъде по-широк и не би следвало, ако това е в резултат на политически действия, да бъде лишено обществото от този диалог“, каза Попдончев.

По неговите думи разговори се водят още от лятото на миналата година. „Нашето първо становище по наредбата за фискалните устройства е от 16 август миналата година. Редица срещи с Националната агенция за приходите са направени. Истината е, че в общи линии сме в състояние на двустранен монолог“, добави той.

Попдончев добави, че БСК подкрепя обявеното от министъра на финансите отлагане на софтуерите на управление на продажби и се запазва срокът до 31 март за самите фискални устройства. „Но важното е този срок, до 30 септември, както обяви той, да бъде ползван наистина за промяна в текстовете на наредбата, а не само да се отложи с 6 месеца влизането ѝ в сила“, добави експертът.

Основен проблем за бизнеса е понятието „софтуер за управление на продажби“, което до момента още остава неясно. Голям проблем са и санкциите, които се предвиждат - затваряне на търговските обекти. Много технически изисквания има по отношение на спиране на работа на софтуера и на фискалните устройства, когато те нямат връзка помежду си или връзка с приходната администрация. „Всичко това блокира работата на бизнеса и считаме, че трябва да бъде обект на преразглеждане“, добави Попдончев.

Проблем е и защитата на търговската тайна. „Наредбата предвижда предаване на информация в реално време. Сами разбирате, че това ще е една система, която може би ще събира най-много данни на национално ниво от бизнес. По отношение на търговската тайна, тук става въпрос за самия одиторски профил, който изисква приходната администрация и за достъпа до тази администрация. Предлагаме първо да се ограничи достъпът и да се контролира по някакъв начин. На този етап не е ясно кой и по какъв начин ще има достъп до тази информация, както и нейният обем да се сведе само до продажбите. До момента достъпът на информацията надхвърля този, който е необходим за фискалния контрол.“

Бизнесът очаква следващата седмица да проведе среща с премиера и министъра на финансите, за да изложи предложенията си.
Коментари: 0