Близо 10 млн. европейци са намерили работа чрез социалния фонд

Фондът е осигурил 70% от средствата за подпомагане на пазара на труда в България

Близо 10 млн. европейци са намерили работа чрез социалния фонд
180 ~ 2 мин. четене
Европейския социален фонд (ЕСФ) е помогнал на около 9.4 млн. от жителите на Европа да си намерят работа през 2014 г. Това става ясно от доклад на Европейската комисия за оценка на инвестициите в рамките на фонда в периода 2007—2014 г. Около 8.7 млн. души са получили квалификация или удостоверение, а 13.7 млн. са съобщили за други положителни резултати, като например повишаване на равнището на уменията.

Участниците в действията по линия на ЕСФ са разпределени равномерно между неактивните граждани (36%), работещите (33%) и безработните (30%). Основните целеви групи включват
нискоквалифицираните (40%), младите хора (30%) и лицата в неравностойно положение (21%).

Фондът е осигурил 70% от средствата за активни политики на пазара на труда в България, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Малта, Румъния и Словакия, както и повече от 5% от разходите за образование и обучение в Португалия и Чехия.

Съгласно оценката, между 2007 г. и 2014 г. Европейският социален фонд е предоставил съществена подкрепа за реализирането на националните и европейските приоритети за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. От ЕК отчитат, че фондът е имал положително отражение върху брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС с 0.25 % и върху производителността съгласно макроикономическите симулации.

ЕСФ е най-старият фонд на ЕС, създаден с Договора от Рим през 1957 г., както и основното средство на Европа за инвестиране в човешкия капитал.  През програмния период 2007—2013 г. фондът действа във всички 28 държави членки посредством общо 117 оперативни програми. Тези програми отговарят на различни цели: 59 по линия на целта за регионална конкурентоспособност и заетост, 42 по линия на целта за сближаване и 16 многоцелеви програми.

Общият размер на отпуснатите по ЕСФ средства за периода 2007—2013 г. бе 115.6 млрд. евро, от които 76.8 млрд. евро от бюджета на ЕС, 35.1 млрд. евро от национални публични средства и 3.7 млрд. евро от частни източници. 
Подкрепи Economic.bg