Новите данни на МФ показаха плачевното състояние на заплатите в България

Корекцията намали броя на „богаташите“ в страната 11 пъти, но те плащат най-много данъци

Новите данни на МФ показаха плачевното състояние на заплатите в България

Снимка: Economic.bg/Архив

Габриела Махлелиева Автор: Габриела Махлелиева
Министерство на финансите коригира данните, които предостави като отговор на парламентарен въпрос, отправен към министър Горанов от Димитър Данчев. Депутатът от БСП искаше да разбере размера на доходите и възнагражденията на наетите и заетите лица по групи и категории, както и платения данък върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) за 2018 г.

На 1 октомври Министерството на финансите отговори писмено, а отговорът беше отразен широко, особено от проправителствените медии. А причината беше, че според първата справка хората в България, плащащи подоходен данък върху доходи над 9000 лева месечно (бруто), са 192 985 човека, или 6.15% от плащащите данъци. А тези, взимащи между 2 и 9 хил. лв., според първата справка на Горанов бяха 328 384 души, или други 10.5% от работещите.

На 4 октомври, очевидно Министерството на финансите установява грешката си, и качва на сайта на парламента коригирана статистика (и двете са налични на сайта на НС, т.е. не се прави опит за прикриване на грешката). Новите данни обаче показват, че „богаташите“ с доход над 9000 лв. месечно са значително по-малко - едва 17 763 души, или едва 0.57% от плащащите данъци. А хората с личен доход между 2 и 9 хил. лв. (бруто) са 205 229 човека, или 6.54% от работещите.

Най-лошото в коригираните данни на МФ е, че те повишават броя на хората с брутна месечна заплата до 560 лв. (незнайно защо финансовото министерство дава данни за 2018 г., използвайки по-високата МРЗ за 2019 г.) с близо 200 000 човека. Т.е. през миналата година 1 688 923-ма души а получавали възнаграждение, близко до минимално определеното (за 2018 г. МРЗ беше 510 лв.).

Изчисленията на Economic.bg показват, че средният размер на нетната работна заплата (след приспадане на осигуровки и данъци), която получават тези близо 1.7 млн. плащащи данъци българи, е под 260 лв. (130 евро) месечно. Припомняме, че за 2018 г. правителството беше обявило линия на бедност, т.е. граница на оцеляване, от 321 лв. месечно.

В същото време тези близо 18 хил. човека, сложени от МФ в графата на хората с доходи над 9000 лв., всъщност взимат средно (чисто) над 22.1 хил. лв. на месец. Тези хора са платили общо 506.4 млн. лв. подоходен данък за миналата година, а групата с брутни заплати до 560 лв., която е несравнимо по голяма, съвсем малко повече – 580 млн. лв.

Втората справка на Горанов размества числата при всички подоходни групи. Така хората, получаващи до 1000 лв. (бруто) вече са с 53 100 по-малко. На практика броят на българите, които получават такива заплати е 695 261.

Българите, на които средномесечното им брутно възнаграждение е между 3000 и 6000 лв. бруто месечно са увеличени с 66 440 човека. В първоначалния си отговор министър Горанов беше заявил, че са 144 128 души, а след това - 77 688 данъкоплатци.

Освен в общите групи на доходите, които получават българите, финансово министерство е допуснало грешка и при разбивката по възрастовите групи. По първоначални данни 209 202-ма младежи до 26 години са се осигурявали на 560 лв. Според актуализираните данни се вижда, че техния брой е 226 187, следователно ведомството е забравило да сметне 16 985 лв. младежи, които попадат в тази група.
Коментари: 0