БНБ одобри сливането на СИБАНК и ОББ

ОББ ще придобие цялото имущество на СИБАНК, а клоновата мрежа ще бъде обединена

БНБ одобри сливането на СИБАНК и ОББ
1744 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) взе решение да позволи на СИБАНК да се влее в ОББ и в крайна сметка да остане само едно юридическо лице финансова институция – „Обединена българска банка“ АД.

ОББ ще придобие цялото имущество на СИБАНК и ще гарантира спазването на надзорните изисквания, установени в приложимата регулаторна рамка, за защита интересите на вложителите и другите кредитори на участващите в преобразуването банки, се казва в съобщението на централната банка.

В началото на декември сливането бе одобрено и от акционерите на ОББ – белгийската финансова група KBC.

В резултат на вливането ще бъде увеличен капиталът на ОББ със 17.87 млн. лв. Размерът на увеличението не е по-голям от чистата стойност на имуществото на СИБАНК, което в резултат от вливането ще премине в ОББ. Новият адрес на управление на ОББ съвпада с адреса на управление на СИБАНК – гр. София 1463, район Триадица, бул. Витоша 89 Б.

Клиентите на СИБАНК ще станат клиенти на ОББ, а клоновата мрежа ще бъде обединена.
Подкрепи Economic.bg