БНБ разреши окончателно сливането на „Пощенска“ и „Пиреос“

След финализирането на сделката ще остане само една институция, която ще обслужва всички клиенти

БНБ разреши окончателно сливането на „Пощенска“ и „Пиреос“

Снимка: Wikipedia/Колаж

Управителният съвет на БНБ разреши на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) да придобие „Банка Пиреос България“ АД. След финализиране на процедурата ще остане само едната финансова институция, която ще бъде универсален правоприемник на „Пиреос“, която пък прекратява дейността си без ликвидация.

През ноември2018 г. Eurobank Ergasias S.A. обяви, че е постигнато споразумение за придобиването на „Банка Пиреос България“ от дъщерното ѝ дружество „Пощенска банка“. След финализиране на сделката, обединената финансова институция ще има активи на обща стойност над 5 млрд. лв., капитал от над 600 млн. евро, а след реализирането на очакваните синергии приходите преди провизии и нетната печалба ще достигнат съответно 150 и 70 млн. евро.

Очаква се операционната интеграция да се осъществи до края на годината.
Коментари: 0