БНЕБ стартира пазара „в рамките на деня“ от 11 април

Основен участник на новата платформа са производителите от възобновяеми източници (ВЕИ), които са и основната причина за създаването на сегмента

БНЕБ стартира пазара „в рамките на деня“ от 11 април

Българската независима енергийна борса (БНЕБ) отваря за сключване на реални сделки пазара „в рамките на деня” на 11 април 2018 г. в 12:00 местно време с доставка на 12 април, става ясно от сайта на борсата.

БНЕБ приканва всички търговски участници, които все още нямат регистрация за участие на този пазарен сегмент, да инициират съответната процедура и разчита на тяхното активно участие.

Пазар „в рамките на деня“ е най-краткосрочният пазарен сегмент, който представлява още една възможност за търговия преди да се премине към балансиращ пазар. За работата на този сегмент отново е използвана платформата Nordpool (използвана и при пазар „ден напред“ . Както и в другите сегменти БНЕБ е страна по всички сключени сделки, а официалната и единствена валута за търговия е еврото.

Той дава възможност на участниците да търгуват в различни периоди на доставка от часове и дни до години, седмици и месеци. Те вече могат да участват на дългосрочен пазар, на пазар „ден напред“ и в новия сегмент „в рамките на деня“, а това, което не са могли да прогнозират ще трябва да отиде на балансиращия пазар. 

Основен участник на новата платформа са производителите от възобновяеми източници (ВЕИ), които са и основната причина за създаването на сегмента. От борсата се надяват те да се включват постоянно на този пазар, а не когато нетното и специфично производство бъде изпълнено в края на годината. „Колкото по-бързо стане това, толкова този пазар ще стане по-ликвиден“, добави Габровски. Той обясни, че според плановете и анализа за първата година средната ликвидност ще бъде между 30-50 MW/h.

Сделките през БНЕБ в сегмент „в рамките на деня“ ще се публикуват на платформата веднага след тяхното сключване, ще се виждат също и подадените оферти. Така пазарът трябва да стане достатъчно прозрачен и всеки да може да си прави ежедневно анализи и равносметки, обясни Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ.  Дейността на борсата ще се ръководи от БФБ-София по правилата на европейския регламент. Днес фондовата борса стана официално собственик на енергийната борса.

Нашият сегмент „в рамките на деня“ ще работи в изключително изолиран режим, тъй като не е обединен с други съседни пазари „в рамките на деня“ и не дава възможност за трансгранична търговия.

„Това развитие ще позволи да се осъществи бъдещото пазарно обединение на електрическата енергия в Югоизточна Европа. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) внимателно следи работата на борсата и изготви правилата и допълнителните законодателни промени, за да създаде основата за реализацията на сегмент „в рамките на деня“, каза при представянето на сегмента Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Той обясни, че регулаторът ще разреши всички дейности, които енергийната борса би могла да предложи при търговията с електрическа енергия.

Коментари: 0