Борси за плодове и зеленчуци масово удрят в грамажа

Една четвърт от проверените търговци били с нередовни везни

Борси за плодове и зеленчуци масово удрят в грамажа

Снимка: Стоян Йотов

Търговците на плодове и зеленчуци масово удрят в грамажа. Това сочат резултатите от проверки по пазари и тържища в страната.

В активния летен сезон надзорните проверки на средствата за измерване са насочени приоритетно към стокови тържища и пазари за продажба на едро, и дребно на плодове и зеленчуци.

През летните месеци на тези места броят на сезонните търговци, както и стокооборота, са значително увеличени, което повишава риска за потребителите от неточно измерване на количеството на закупените от тях стоки.

Инспектори от регионален отдел "Метрологичен надзор" - Южна България, съвместно със служители на МВР, извършиха масови проверки на лица, използващи везни на територията на пазари и борси в Южна България. Сред проверените обекти са: пазар за плодове и зеленчуци в Раднево, общински пазар в Сливен и стокова борса "Родопи 95" АД в сeло Първенец.

Надзорните проверки обхванаха общо 116 маси на производители на селскостопанска продукция, на които се използват 119 везни. При проверката е установено, че 29 везни не отговарят на законовите изисквания, което e около 24% от проверените средства за измерване.

От установените 29 везни, неотговарящи на законовите изисквания, 21 са от типове, неразрешени за търговска дейност в България и страните от Европейския съюз, една е с нарушени пломби, ограничаващи достъпа до местата за настройка на везната и 7 са с изтекъл срок на периодична проверка.

При проверките на място са съставени 22 акта за установяване на административно нарушение и 6 протокола за задължителни предписания за привеждането на средствата за измерване в съответствие с изискванията на Закона за измерванията.

Във връзка със сезонната кампания по изкупуване на череши, през месец юни инспектори от регионален отдел "Метрологичен надзор" - Южна България, съвместно със служители на ОД на МВР – Сливен, извършиха и извънредна надзорна проверка в 11 пункта за изкупуване на череши в местности около Сливен. От проверените 11 везни, 4 са от типове, неразрешени за търговска дейност в България и страните от Европейския съюз. За всички констатирани нарушения на място са съставени и връчени 4 протокола за задължителни предписания за преустановяване използването на описаните везни. Съставени са три акта за установяване на административно нарушение и са предприети действия за съставяне на един акт за установяване на административно нарушение на още един нарушител. 

Коментари: 0