Броят на фалитите не спира да расте

Условните присъди са най-масовото наказание

Броят на фалитите не спира да расте
156 ~ 2 мин. четене

От публикуван доклад на Софийски градски съд за 2015 г. става ясно, че броят на делата е намалял, но числото на търговските фалити и на частните граждански производства продължава да нараства.

През 2015 г. значително се е увеличил броят на делата за несъстоятелност – с 1/6. Ако през 2014 г. е имало 359 дела за фалит, сега те са 442. Данните в доклада на СГС показват, че именно те се отразяват най-сериозно върху натовареността и спазването на разумните срокове при работата на съдиите в Търговското отделение.

Още повече, че към тези бройки трябва да се добавят още 447 дела от минали години във фазата на откриване на производството по несъстоятелност. Така на един търговски съдия в градския съд се падат за разглеждане по над 40 дела за несъстоятелност.

Най-голямата бройка нови дела в Търговското отделение обаче идва от молбите за издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражни решения – 5 736. От СГС признават, че те не са с правна и фактическа сложност, но по тях произнасянето е в кратки срокове и големият им брой създава затруднения, пише Правен свят. 

От СГС отчитат увеличение на присъдите и одобрените споразумения. През 2015 г. са постановени 476 присъди (439 за 2014 г.), като осъдителните са 418 (400 през 2014 г.), а изцяло оправдателните 58 (39 през 2014 г.). Споразуменията са 210, което е с 19 повече от предишната година.

Най-масовото наказание, което са налагали градските съдии е до 3 години затвор условно (271 души). Същият размер наказание, но с ефективно изтърпяване, е постановено за 81 души. С двама повече от тях са осъдените на от 3 до 10 години затвор, а тези, за които е постановена присъда от 10 до 30 години лишаване от свобода са 15.

Подкрепи Economic.bg