Брюксел, а не САЩ поиска България да спре „Южен поток“

Новите газопроводи са скъпи, по-добре да се използват сегашните, смята Мери Уорлик

Брюксел, а не САЩ поиска България да спре „Южен поток“

САЩ нямаха никаква роля при вземането на решение за изграждането на проекта за газопровод „Южен поток“. Решението за спирането му дойде от Европейската комисия. Тя помоли България да спре изграждането на „Южен поток“, за да може той да отговаря на Третия енергиен пакет и правилата, които са валидни в ЕС.

Това казва висшият кадър в Бюрото по енергийните въпроси на САЩ Мери Уорлик пред сръбското издание „Политика“. Уорлик е бивш посланик на САЩ в Сърбия и съпруга на бившият посланик на САЩ в България Джеймс Уорлик.

Зависимостта на Южна и Централна Европа от един източник на природен газ е видима. По тази причина е необходимо да бъдат направени промени – да има различни източници, посоки и начини на снабдяване. Само така ще се стигне до сигурност в енергийния сектор.

„Когато говорим за диверсификация, ние имаме предвид най-вече различните видове, източници на енергия и маршрути, през които тази енергия стига до крайния потребител. Когато говорим за видовете енергия не мисля само за природния газ, но и за тока. Специално имаме предвид възобновяемите източници и усилията, които се правят за повече инвестиции в тях. 

Това е важен сектор за Сърбия, защото вашата страна има задължение до 2020 г. да получава 27% от енергията си от ВЕИ. В момент, когато Сърбия получава газ само от една посока през Украйна, приоритет на страната трябва да бъде свързването й с български газопровод. Трябва да се разглежда възможността за получаването на втечнен природен газ от Америка и Австралия. Алтернатива на газовите доставки са ВЕИ“, подчертава многократно Уорлик.

На въпроса дали е реално да се говори за съживяване на „Южен поток“ американският дипломат казва следното: „Когато говорим по този въпрос, той обхваща изграждането на повече нови газопроводи в Европа. Въпросът е дали те наистина отговарят на нуждите за диверсификация. Всеки нов газопровод означава нова инфраструктура и изисква много пари. Ние не вярваме, че „Южен поток“, „Турски поток“ или „Северен поток“ ще направят това.

От друга страна разбираме, че руският газ е много важен за Европа и потребителите зависят от него. По-добре е да се обсъждат газопроводи, които не са достатъчно използвани и вече съществуват, вместо да говорим за нови. Чрез съществуващите ще се доставя газ от други посоки и източници до крайния потребител много преди да чакаме изграждането на нови. Освен това Сърбия се ангажира да спазва правилата на Третия енергиен пакет и те я длъжна да го спазва“, подчертава Уорлик.

Коментари: 0