БСК иска отмяна на задължителните камери в ТЕЦ-овете

Промените в Закона за чистотата на въздуха дойдоха след скандала с ТЕЦ „Брикел“

БСК иска отмяна на задължителните камери в ТЕЦ-овете

Снимка: Economic.bg/Архив

Българската стопанска камара (БСК) настоява за отмяна на промените в Закона за чистотата на въздуха, които трябва да влязат в сила от 15 декември 2019 г. Радосвет Радев, председател на Управителния съвет на бизнес организацията, изпрати писмо до правителството, в което настоява за отмяна на изискванията за изграждане на системи за видео наблюдение и контрол в средните и големите ТЕЦ-ове, които ползват твърдо гориво и/или биомаса.

Според вече приетите на второ четене изменения в Закона, всички средни и големи електроцентрали трябва да монтират камери, които в реално време да следят вида гориво, което се гори. Освен това операторите на електроцентралите ще бъдат задължени да пазят записите от камерите в срок от не по-малко от 6 месеца. Всички ТЕЦ-ове ще трябва да осигуряват и отдалечен достъп на съответната РИОСВ и на органите на местно самоуправление до видео материалите.

Според председателя на стопанската камара всички тези задължения вместо да намалят административната тежест за бизнеса, ще я увеличат. „Направените промени не допринасят за постигането на синергия, а напротив – прехвърлят всички разходи върху бизнеса, без да се държи сметка за ефективното изпълнение на задълженията и липса на ефективен контрол от страна на РИОСВ за прилагане на вече действащите ограничения за функциониране на горивните инсталации (напр. КПКЗ)“, се казва още в писмото на БСК.

От направената проверка в интернет страницата на Народното събрание е видно, че са предложени на второ четене в Комисията по околна среда на 25 септември и са стигнали до парламентарна зала на 4 октомври. По думите на Радосвет Радев новите изисквания не са били предмет на обществено обсъждане.

Припомняме, че на 9 септември Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора издаде принудителна административна мярка за спиране на котли № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на горивната инсталация за производство на топлинна енергия на свързания с Христо Ковачки ТЕЦ „Брикел“ в Гълъбово.

Мярката беше наложена заради установено използване на неразрешен вид гориво – биомаса, в нарушение на издаденото Комплексно разрешително на дружеството. Едно от основанията за налагане на мярката е установено при проверка на дружеството на 3 септември 2019  г. Тогава е открита биомаса на транспортната лента, която подава гориво към работещ котел, както и съхранение на големи количества балирана слама с осигурен достъп до централата.
Коментари: 0