БСК настоява за отлагане на новите изисквания за касовите апарати

Организацията е постигнала много отстъпки по текстовете на Наредба Н-18, но остават нерешени проблеми

БСК настоява за отлагане на новите изисквания за касовите апарати

Снимка: Pxhere

Българската стопанска камара (БСК) подкрепя "справедливите искания" на браншовите организации, протестиращи срещу Наредба Н-18, касаеща режима за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти с касови апарати. Това обяви работодателската организация в изявление, в което също така призова новият регулаторен документ да бъде отложен докато не бъдат изчистени всички основни проблеми, свързани с прилагането му.

БСК също така настоява да бъдат променени разпоредбите в наредбата, според които търговски обекти ще бъдат запечатвани от НАП още преди да е изрично доказана някаква вина от страна на търговеца.

Камарата подчертава, че единствена от четирите национално представителни работодателски организации (АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП) е участвала активно в преговорите по спорната наредба. Така, благодарение на БСК и обединените около нея браншови организации, неколкократно сроковете за влизане в сила на Наредбата бяха отлагани, а работата по промяната на спорните текстове продължава и днес в рамките на сформираните три работни групи - Софтуерна фискализация, Облекчаване режима на картовите плащания, Модернизиране на ФУ чрез разширяване на функционалността им.

Усилията на работните групи са довели до:

  1. отпадане на задължението на търговците за водене на касови книги и автоматични Z-отчети;
  2. въвеждане на алтернатива за електронните магазини и мобилните приложения, приемащи картови плащания (за първи път възможност за работа без фискално устройство, без посредничество на мобилен оператор и директно отчитане в НАП, което е основа за модерна софтуерна фискализация);
  3. Облекчена алтернатива за отчитане в НАП чрез одиторски файл за средни и големи предприятия с годишни обороти в брой под 5%;
  4. Облекчен режим за софтуерите, които работят с НЗОК и защита на лични и чувствителни данни на пациенти, чрез ограничаване на достъпа до тях.

„Въпреки положените усилия, Наредба Н-18 продължава да съдържа редица проблемни текстове, които затрудняват фирмите в България, увеличават административния и финансов натиск (особено върху микро- и малките предприятия), създават несигурност и възпрепятстват нормалното функциониране на бизнеса у нас. На фона на нерешените проблеми, предстои на 31 януари т.г. Наредбата да влезе в сила. Този факт отново провокира вълна от социално напрежение. Ето защо, БСК подкрепя справедливите искания на протестиращите браншови организации“, пишат от работодателската организация.

От там изразяват увереност, че на 1 февруари 2020 г. хиляди коректни търговци няма да бъдат оставени „извън закона“, въпреки времето, усилията и средствата, които са вложили, за да изпълнят изискванията на Наредба Н-18.

Коментари: 0