БСК: Средната заплата е нараснала с над 70% за осем години

Предвиденото за 2018 г. минимално възнаграждение от 510 лв. е със 132% по-високо от това, което е било през 2008 г.

БСК: Средната заплата е нараснала с над 70% за осем години

Снимка: Economic.bg

Средната работна заплата (СРЗ) в периода 2008-2016 г. е нараснала със 70.3%, като в частния сектор ръстът е с 88.6%, а в обществения е с 32.4%. Това посочва в свой доклад Българската стопанска камара (БСК).

Минималната работна заплата (МРЗ) пък средно на година нараства с 10%, а спрямо 2008 г. ръстът е над 100%. От БСК посочват също, че предвидената за 2018 г. МРЗ от 510 лв. е със 132% по-висока от тази, която е била през 2008 г.

В периода 2008-2015 г. броят на заетите в нефинансови предприятия лица намалява с 5%, като в големите предприятия намалява с 6%, в средните – с 16%, в малките – с 10%, а в микропредприятията се отчита ръст на заетите с 10%. Разходите на работодателите за труд на едно лице пък нарастват с 56%, като в честния сектор ръстът е с 64%, а в обществения – с 41%.

В аспекта на демографията на предприятията в периода 2008-2015 г. с 22% се е увеличил броят на данъчно задължените лица (ДЗЛ). С най-бързи темпове броят им е нараснал в секторите „Държавно управление“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Транспорт“.

С 25% е нараснал броят на микропредприятията, основно в Югозападния регион и в секторите „Търговия“, „Селско и горско стопанство“ и „Професионални дейности“, но от икономическата карта на България за „изчезнали“ 92 големи, 887 средни и 2488 малки предприятия (основно в преработващата промишленост, строителството и търговията).

За периода 2012-2016 г. приходите на предприятията са нараснали с 20.9%, включително и нетните приходи – с 16.3%. Разходите обаче също са се повишили – с 18.5%.

Коментари: 0