Бюджетният излишък вече се топи

Най-вече заради липсата на приходи в бюджета

Бюджетният излишък вече се топи

Снимка: Economic.bg/Архив

Антония Симова Автор: Антония Симова

Пет месеца, след като в България бе въведено извънредно положение във връзка с овладяването на коронавирусната епидемия, и месец след началото на антиправителствените протести, бюджетният излишък на България най-после започна да намалява. Поддържането на големи излишъци през последните месеци изненадваше анализаторите, тъй като правителството обяви антикризисни мерки на стойност няколко милиарда лева, а приходите в хазната би трябвало да намаляват заради ограничената бизнес активност.

Дефицитът през август е сигнал, че правителството най-после реално е започнало да подкрепя икономиката през бюджета, но числата в отчета на Министерството на финансите показват, че това не е съвсем така. Статистиката на МФ за салдото по Консолидираната фискална програма показва, че направените разходи от бюджета продължават да бъдат значително по-малко спрямо първите осем месеца от 2019 г. – те са с 940 млн. лв. надолу до общо 27.3 млрд. лв. Номинално на годишна база те растат само при социалните и здравноосигурителни плащания и разходите за персонал.

За периода януари-август обаче данъчните и неданъчните приходи се свиват на годишна база с 950 млн. лв. до 28.8 млрд. лв., докато постъпленията от помощи (средствата от Европейския съюз) растат с 430 млн. лв.

Така през месец август финансовото министерство обявява, че за първи път тази година (по предварителни данни) има месечен дефицит в размер на 190.4 млн. лв. Така бюджетният излишък за осемте месеца на тази година пада до 1.53 млрд. лв. За сравнение, към края на юли приходите надхвърляха разходите с 1.72 млрд. лв.

Забавянето в приходите е следствие от негативните ефекти върху постъпленията при всички основни видове данъци от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19“, обясняват от МФ.

Заради въведеното извънредно положение в България дейността на редицата бизнеси бе временно спряна, износът се срина, а безработицата скочи. Това накара правителството да актуализира бюджета на страната в началото на април, като според новите разчети се очаква дефицит от 3.5 млрд. лв. за 2020 г. Това означава, че в следващите 4 месеца правителството на Бойко Борисов може да изхарчи допълнително 5 млрд. лв.

По-подробните данни от финансовото министерство за данъчните постъпление към края на юли пък показват, че постъпленията от ДДС при сделки в страната към края на юли растат със 107 млн. лв. на годишна база до 4.01 млрд. лв. за периода (януари-юли). Това се случва въпреки намалението на ДДС за ресторантите, кетъринг услугите, някои детски стоки и книгите. Общо приходите от ДДС намаляват с 414 млн. лв. към юли 2020 г. спрямо първите седем месеца на предходната, главно заради липсата на постъпления от потребителския данък при внос.

Коментари: 0