„Булгаргаз“ предлага по-ниска цена на газа от 1 януари

Дружестото още преговаря с \"Газпром\" за намаление на цената на горивото

„Булгаргаз“ предлага по-ниска цена на газа от 1 януари

„Булгаргаз“ предлага КЕВР да утвърди цена на природния газ за първите три месеца на 2020 г. в размер на 43.98 лв./MWh или с 1,94% (0,87 лв./MWh.) по-ниска спрямо последното тримесечие на 2019 г.

Цената е за крайни снабдители на природен газ и за лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

От държавната компания обясняват, че намалението на цената се дължи на очакваните по-ниски разходи за доставка, във връзка с промяна на пункта на доставка, считано от 01.01.2020 г., като същият се предвижда да бъде на „Странджа/Малкочлар“, намиращ се на границата на Р. Турция / Р. България.

От компанията добавят, че въпреки че срокът за постигане на споразумение между „Булгаргаз“ и „Газпром експорт“ за намаление на доставната цена изтече на 03.12.2019 г., двете страни продължават преговорите. „Българската страна настоява доставната цена за българския потребител да отразява развитието на цените на ликвидните континентални газови хъбове и действащите гранични цени за Германия/Франция/Италия“, пише в позицията на дружеството. В нея се добавя, че интересът на двете страни предполага преговорите да бъдат финализирани в най-кратък срок.

Коментари: 0