„Булгаргаз“ предлага по-ниска цена на газа през четвъртото тримесечие

Общественият доставчик очаква руската „Газпром експорт“ да намали цените по дългосрочния договор с България

„Булгаргаз“ предлага по-ниска цена на газа през четвъртото тримесечие

Снимка: Pixabay

Общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за четвърто тримесечие на 2019 г., в размер 44,85 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Тя е с 0.11% по-ниска от стойността на синьото гориво, доставяно през третото тримесечие.

Предложената по-ниска продажна цена на природния газ за ІV- то тримесечие на 2019 г. се дължи на очакваните по-ниски доставни цени по дългосрочния договор с ООО „Газпром експорт“, казват от българското дружество.

„Булгаргаз“ ЕАД поиска от ООО „Газпром експорт“ предоговаряне/намаление на доставната цена за страната и по-голяма гъвкавост на доставките. Целта е до края на 2019 г. да се постигне изменение на условията по договора, което ще доведе до по-ниска цена на доставките за България от 2020 г.
Коментари: 0