\"Булгартабак\" спира износа за Близкия Изток

Ще бъдат съкратени близо 400 работни места

\
228 ~ 2 мин. четене

“Булгартабак” взе решение да преустанови производството и продажбите на продукцията си за регион Близък Изток считано от 1 април 2016 година. Това се казва в изявление на компанията, изпратено до медиите днес. 

Негативната медийна кампания, която се води срещу “Булгартабак” от фамилия Прокопиеви и медийната им група “Капитал” през последните няколко години, изразяваща се в над 1000 публикации с негативен характер, доведе до рязко намаляване на поръчките към компанията, както и до възникване на сериозен репутационен риск. В резултат на това “Булгартабак” взе решение да преустанови производството и продажбите на продукцията си за регион Близък Изток считано от 1 април 2016 година.

“Булгартабак” е осъществявал износа си в съответствие с всички изисквания на митническото и търговско законодателство, което се доказва и от множеството митнически и данъчни ревизии, направени на компанията през последните години. Булгартабак не е променял дистрибуторите си в Близък Изток, които оперират в региона над 10 години т.е. те са наследени от периода, в който компанията е била държавна собственост. Извършените процедури и направената комуникация, включително от реномирани международни консултанти по времето на приватизацията  на “Булгартабак” през 2011 година, не са костатирали никакви нарушения в търговската дейност на дружеството.

Въпреки това и с оглед на чувствителната ситуация в Близък Изток “Булгартабак” спира износа си за региона за да предотврати въвличането на компанията в изкуствено създадени репутационни проблеми, които могат да доведат до нейното цялостно унищожаване.

През последните 5 години ние увеличихме работните места от 2034 на над 5100, изпълнихме следприватизационните си ангажименти на 100% като изкупихме над 25 000 тона български тютюни на стойност над 105 млн. лева, увеличихме експортните си постъпления с близо 50% и запазихме голяма част от социалните придобивки на служителите си. Нивата на заплащане в “Булгартабак” останаха едни от най-високите за страната.

Ефектът от няколкогодишната злонамерена кампания на кръга “Капитал” ще е загуба на близо 400 работни места в „София БТ“ АД и „Булгартабак Холдинг“ АД, което представлява 8 % от работещите в Групата “Булгартабак” и свързаните с нея предприятия, сериозни щети за бизнеса ни, намалени експортни постъпления, загуба на данъчни приходи за държавата и редуциране на 80 % от програмата ни за изкупуване на български тютюни  през следващия период, което ще засегне десетки хиляди български семейства.

Използваме случая и да благодарим на нашите служители за високия професионализъм, който показаха през последните години, че и българските компании също могат да просперират на международните пазари.  Ние изпълнявахме коректно нашата амбициозна програма, но поради външни за компанията причини се налага да реализираме тези непопулярни мерки. Искаме да подчертаем, че ще спазим договорените условия и ще изплатим съответните обезщетения, чийто размер надхвърля средният за страната.

"Булгартабак" е поредната българска компания, която е увредена от кръга “Капитал” в безпрецедентна кампания, продължила няколко години, завършва изявлението. 

Подкрепи Economic.bg