България кандидатства за нови евросредства за саниране

Ако проектът на МРБ бъде одобрен, процедурата ще може да стартира през 2021 г.

България кандидатства за нови евросредства за саниране

Снимка: Economic.bg/Архив

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е изготвило проект „Подкрепа за енергийна ефективност в жилищните сгради”, с който България кандидатства за средства за саниране на жилищни сгради по Инструмента за възстановяване и устойчивост на ЕС.

Ако проектът бъде одобрен, ще може да стартира през 2021 г. Предложението ни е в обхвата му да бъдат включени еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в интервю за „24 часа“.

Проектът включва обновяване на близо 12 000 еднофамилни сгради и 3 750 многофамилни с обща площ над 11 млн. кв. м, уточни Аврамова.

Програмата, по която този път България кандидатства за евросредства за саниране, носи името „Вълна на обновяване“ и беше представена на 14 октомври от Европейската комисия. Планът на Комисията е за саниране на сградния фонд в ЕС, като целта е до 2030 г. да бъдат санирани 35 млн. сгради в Общността

„Подобряването на енергийните им характеристики е от съществено значение не само за постигане на целите на ЕС относно климата, а са решаващ фактор за осигуряване на енергийната сигурност, заетостта, икономическия растеж, справяне с енергийната бедност и подобряване здравето на хората и условията на живот“, казва Аврамова.

До момента в България действаха две програми за саниране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Националната програма за повишаване на енергийната ефективност, която беше спряна през лятото на миналата година след като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) откри картел.

В началото на коронакризата, през месец април, представители на строителния бранш отново поискаха възобновяване на програмата и започване на „строително цунами“, тъй като според тях това е едно от най-добрите решения за справяне с безработицата заради кризата.

В отговор на това МРРБ започна работа по втори етап от програмата.

Това би било изключително успешна и ефективна мярка за подпомагане на бизнеса и заетостта в условията на криза след пандемията от Covid-19. Обсъждат се различни варианти, като на този етап се търси преход към устойчиви политики на базата на засилване на ролята на общините и отговорността на собствениците и възможност за допълване между различни източници на финансиране. Дискусиите за бъдещето на програмата предстоят. Те ще бъдат в контекста на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд до 2050 г., която разработихме съвместно с Министерството на енергетиката, уточни Петя Аврамова.

Към момента по държавната програма вече са реновирани 1906 от общо 2022 блока със сключени договори за целево финансиране. В 16 области на страната работата по всички предвидени за изпълнение сгради е приключила. Сред тях са някои от областите, в които има най- много сключени договори за целево финансиране, като Бургас - 236 блока, Благоевград - 189 завършени сгради, и Стара Загора - 111 многофамилни сгради. В резултат от реализираните мерки по обновените досега сгради по програмата се очаква да бъдат спестявани около 295 килотона въглеродни емисии годишно, каза още регионалният министър.

Коментари: 0