България ще разполага с €880 млн. за развитие на селските райони

Средствата ще могат да се ползват от българските бенефициенти през следващите две години

България ще разполага с €880 млн. за развитие на селските райони

Снимка: Красимир Свраков

Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

България ще разполага с над 880 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през следващите две години, информират от министерството на земеделието, храните и горите. Това стана възможно, след като Европейският парламент одобри окончателно Преходния регламент, който ще важи до края на 2022 г.

В този период държавите членки ще продължават да прилагат настоящите правила на Общата селскостопанска политика (ОСП) по отношение на директните плащания и мерките по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). По този начин няма да има прекъсване на плащанията към земеделските стопани, докато влязат в сила новите регламенти за ОСП, информират от министерството.

По-рано тази година беше постигнато частично споразумение, което предвиждаше преходен период от 1 година, но мнозинството от държави членки твърдяха, че срокът е необходимо да бъде поне 2 години.

След изтичането на двугодишното споразумение ще влязат в сила нови правила, които се очаква да бъдат по-строги спрямо бранша.

Междувременно през целия преходен период страните членки ще имат възможност да финансират своите удължени Програми за развитие на селските райони със съответните бюджетни средства за 2021 и 2022 г.

За България тези средства са в размер на над 680 млн. евро, които могат да бъдат използвани чрез инвестиционните и компенсаторни мерки по ПРСР в подкрепа на земеделските стопани. Част от средствата ще бъдат заделени за обезпечаване на вече поети ангажименти по мярката "Биологично земеделие".

Освен това ще бъдат предназначени средства и за поемане на нови ангажименти по същата мярката, тъй като биологичното земеделие е сред водещите приоритети за страната ни, заявяват от МЗХГ.

Освен това българското земеделие ще получи и допълнителни 200 млн. евро допълнително чрез изпълнението на различни мерки по ПРСР. Такава възможност предоставя инструментът “ЕС от следващо поколение”, който е част от Плана за възстановяване на ЕС от кризата, предизвикана от COVID-19.

Преходният регламент дава възможност на страните да продължат прилаганите до момента схеми за директни плащания, които подпомагат земеделците. В периода ще продължи и прилагането на схемите за преходна национална помощ, като се запазват същите параметри и условия за подпомагане, прилагани през 2020 г. А общият размер на помощта, който може да бъде предоставен на земеделските стопани във всеки един от секторите се запазва на нивото от 2020 г. без намаление на бюджета през двугодишния преходен период.

Чрез преходния регламент се позволява да продължи прилагането и на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Запазва се и възможността за прилагане на преразпределителното плащане като допълнителна надбавка за допустимите за подпомагане площи по СЕПП.

С Преходния регламент се продължава възможността за прилагането на обвързаното с производството подпомагане на  приоритетни и чувствителни сектори в земеделието с параметрите от досега прилаганите схеми.

Коментари: 0