Българите пътуват в страната да посетят роднини, а в чужбина - за ваканция

За почивка в чужбина българите харчат три пъти повече отколкото тук

Българите пътуват в страната да посетят роднини, а в чужбина - за ваканция

Снимка: Pixabay

По-голямата част от пътуванията, които са реализирали българите през четвъртото тримесечие на 2020 г. в страната са били основно с цел „посещение на близки и роднини“, докато тези в чужбина за ваканция. Това е един от изводите, който може да бъде направен на база предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за туристическите пътувания и разходите за туризъм.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 208.2 хил., или 44.1% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 65 и повече години - 97.3% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 45 - 64 години е най-голям - 6.2% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел „посещение на близки“ - 48.3%, докато в чужбина най-много са били тези с цел „почивка и екскурзия“- 42.7% от всички реализирани пътувания.

Общият брой на пътуванията на българите през разглеждания период е 471.8 хил. Преобладаващата част от тях - 95.4%, са пътували само в страната, 3.9% - само в чужбина, а 0.7% са пътували както в страната, така и в чужбина.

И през изминалата година се запазва тенденцията за това българите да харчат три пъти повече в чужбина от тук. Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 162.67 лв. в страната и 554.33 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 196.88 лв. в страната и 1 040.74 лв. в чужбина. Най-много средства, 38.4%, отиват за разходи за храна, когато българите пътуват в страната. Докато в чужбина харчат най-много за транспорт – 33.1% от всичките си разходи.

Коментари: 0