ЧЕЗ ще инвестира в мрежата на област Видин 1 млн. лв.

Дружеството планира да възстанови резервното захранване на гр. Белоградчик

ЧЕЗ ще инвестира в мрежата на област Видин 1 млн. лв.

Ръководството на ЧЕЗ проведе среща с кметове на общини и техни представители от област Видин. По време на срещата бяха представени реализираните инвестиционни проекти през 2017 г., плановете и приоритетите на компанията за 2018 г.

През  изминалата година на територията на община Видин ЧЕЗ Разпределение монтира автоматизирани съоръжения в трафопостове на стойност 30 хил. лв.  Това дава възможност за много по-бърза реакция от страна на компанията при евентуални аварии и тяхното локализиране. Дружеството извърши и реконструкции на мрежи ниско напрежение във всички общини на територията на областта, в които инвестира 670 000 лв. С това се подобри качеството и сигурността на електрозахранването, като най-мащабни бяха реконструкциите в Белоградчик, Видин, Чупрене, Ружинци и Макреш. Компанията подмени трансформатори в общините Видин, Грамада, Димово за 93 000 лв. Подмяна на изолации на въздушни електропроводи 20 kV на стойност 409 хил. лв. беше извършена в общините Белоградчик, Грамада, Димово, Кула, Чупрене.

През настоящата година ЧЕЗ Разпределение България ще инвестира в мрежата на област Видин 1 млн. лв. Компанията стартира рехабилитация на електропровод от подстанция Кула до възлова станция Грамада, с което ще бъде повишена сигурността на електрозахранването на двете общини. Инвестицията е в размер на 80 000 лв. 

Дружеството планира да възстанови резервното захранване на гр. Белоградчик, с което ще се гарантира възможността за алтернативно доставяне на електроенергия при нужда. През настоящата година ЧЕЗ Разпределение  ще предприеме и проектиране на възлова станция Димово с цел изграждане на телемеханика, което от своя страна ще доведе  до намаляване на времето за локализиране и отстраняване на авариите по електропроводите. Кражбите на електроенергия пряко се отразяват на качеството на електроенергията, доставяна до коректните потребители, затова през 2018 г. компанията предвижда и инвестиции с цел минимизиране на незаконните присъединявания в областта.  

ЧЕЗ провежда поредица от срещи с представители на местните власти в Западна България. Събитията са част от политиката на открита, активна и диалогична комуникация на компанията с местните власти на територията, която обслужва.

Коментари: 0