ЧЕЗ ще поиска промяна на цената на тока

Електроразпределителното дружество ще отправи искане към КЕВР

ЧЕЗ ще поиска промяна на цената на тока
5672 ~ 2 мин. четене
„ЧЕЗ Електро България“ АД обяви официално, че до 31 март 2018 г. ще успее да подаде ценово заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за промяна на цените на услугата „обществено снабдяване с електрическа енергия” за следващия ценови период считано от 1 юли 2018 г. Това съобщават официално от компанията заради притесненията, че заради настоящата сделката дружеството няма да успее да спази утвърдените срокове и да подаде документите в регулатора. 

В съобщението няма информация в каква посока ще е промяната, но в последните години не е имало случай, в който да е поискано поевтиняване.

„ЧЕЗ Електро България“ иска промяната за покриване на присъщите разходи за осъществяване на лицензиoнната дейност, съгласно чл. 31, т. 2 от Закона за енергетиката, чрез определяне на обоснована надценка за дейността, елиминиране на кръстосаното субсидиране между отделните сегменти на регулирания пазар и изпълнение на вменените законови задължения на крайния снабдител.

В заявените от Дружеството необходими приходи в размер на 581 млн. лв. ще бъде отразен пълния размер на разходите за балансиране на клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД, в качеството му на координатор на специална балансираща група.

Окончателните цени на услугата „обществено снабдяване с електрическа енергия” ще бъдат одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране и ще зависят от наложения пазарен модел, включително разпоредбите на Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия, както и от цената на обществения доставчик за покупка на електрическа енергия.

Ценовото заявление за утвърждаване на цени за снабдяване с електрическа енергия ще бъде изготвено в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия и методите на регулиране утвърдени в ценовите решения на КЕВР.

Вчера председателят на КЕВР Иван Иванов коментира, че ЧЕЗ трябва да подаде документи за заявления за цени на тока и бизнес планове на следващия 3-годишен регулаторен период. По думите му, ако „Инерком“ вземе заем от банка, каквито са плановете, капиталът и лихвите не са ценоообразуващи при определяне цена на тока, така Иванов успокои гражданите и бизнеса относно промените в цената на електричеството. 
Коментари: 0