COVID затвори бюрото по труда в „Люлин“

Агенцията по заетостта призовава гражданите да използват онлайн платформите за регистрация

COVID затвори бюрото по труда в „Люлин“

Снимка: Красимир Свраков

Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Софийското бюро по труда в квартал „Люлин“ преустановява временно присъственото обслужване на клиенти - до 12 март 2021 г. включително. Това обявиха от Агенцията по заетостта (АЗ), като причина за това е повишения брой заболели служители от COVID-19.

В този период АЗ препоръчва да се използват електронните и дестилационни услуги, с които работи агенцията.

За търсещите работа

Вариант 1: Онлайн регистрация чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги. За да се регистрирате онлайн в бюрото по труда, трябва да имате персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Вариант 2: Регистрация чрез лицензиран пощенски оператор (по пощата или с куриер) на адрес: гр. София, пощенски код 1324, ж.к. "Люлин", 10-ти микрорайон, бл.158а – партер.

Тези, които вече имат регистрацията, но искат да проучат възможностите за работа и свободни места, може да се запознаят с тях на електронната страница на Агенцията по заетостта.

За работодателите

Агенцията по заетостта апелира към работодателите да подават документи чрез лицензирани пощенски оператори или електронно, чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

При неотложни случаи, налагащи присъствено ползване на услугите, до 12 март 2021 г., може да посещавате Кариерния център към Регионалната служба по заетостта в София на следния адрес: гр. София, ул."Софроний Врачански" № 104, срещу Централна ж. п. гара, тел. 02 831 30 62. На адреса ще можете да се регистрирате в бюрото по труда, ако нямате възможност да го направите електронно.

А вече регистрираните могат да ползват консултации от служителите във всички бюра по труда, филиали и Кариерния център в гр. София по отношение на посредническите услуги, вкл. и при промяна на декларираните обстоятелства (напр. прекратяване на регистрацията).

Коментари: 0