Държава и общини ще връщат пари за неизвършена услуга

Това предвижда нов Закон за държавните такси

Държава и общини ще връщат пари за неизвършена услуга
3992 ~ 2 мин. четене

Държавата и общините ще връщат пари от такси на граждани и фирми, ако не са извършили услугата, за която са ги събрали.

Това предвижда чисто нов Закон за държавните такси, подготвен от правителството, пише "24 часа".

Гражданинът сам трябва да поиска връщането на парите, като посочи дали това да стане в брой, или по банков път. При превод таксите се поемат от наредителя на плащането. Ако не желае възстановяване на сумата, може отново да поиска да му бъде извършена въпросната услуга и тогава няма да плаща повторно такса.

Връщането на пари обаче няма да важи, когато причина да не се извърши услугата са нередности в искането и документацията на гражданина.

Държавна такса няма да се връща при прекратено съдебно производство.

Предвидено е таксите да се плащат в брой или безкасово. Всяка администрация вече ще е задължена да осигури възможност за плащане в брой, за да се спестят таксите за банкови преводи, гласи още законопроектът.

Законът въвежда и възможността държавните такси да се плащат разсрочено - на части.

Възможността да се ползват държавни таксови марки пък ще бъде описана в специален закон, с който е въведена съответната такса.

Забранява се на различните администрации да имат различни цени за една и съща услуга. Така например за издаване на дубликат на документ всяка една община или държавна структура в страната ще трябва да събира единствено определената от правителството цена.

Размерът на таксите ще се определя по специална методика, така че цената да отговаря на разходите, които прави държавата за съответната услуга. Ще се калкулират върху средната чиновническа заплата по данни на статистическия институт, върху които може да се слага 20% надбавка за непреки разходи.

Веднъж определени като размер, таксите могат да се повишават или намаляват през коефициент, който ще се записва всяка година в бюджета и ще се одобрява заедно с него от Народното събрание.

Ако държавата иска да въведе по-висока или по-ниска такса от тази, определена по методиката, ще трябва да направи оценка на въздействието за предложената сума.

Предвидена е и възможност таксите да са по-ниски, ако хората са заявили услугата по електронен път.

Методиката бе подробно разработена от екипа на вицепремиера Даниела Бобева в правителството на Пламен Орешарски. Новият закон пък е разписан от екипа на вицепремиера Румяна Бъчварова в сегашното правителство.

Той предвижда още в Министерския съвет да бъде създадено специално звено, което да контролира дали администрациите не злоупотребяват с таксите.

Подкрепи Economic.bg