Държавата дава 31 млн. лв. на БДЖ за погасяване на дългове

Финансовата помощ трябва да бъде възстановена до 28 декември 2020 г.

Държавата дава 31 млн. лв. на БДЖ за погасяване на дългове

Снимка: Economic.bg

Правителството одобри допълнителни плащания от централния бюджет към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в размер на 30.9 млн. лв. Сумата ще бъде предоставена на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, а компанията трябва да я върне на държавата до 28 декември 2020 г. Със средствата ще бъдат погасявани задълженията на дружеството по Втория облигационен заем, сключен през 2007 г.

Средствата са част от мерките, одобрени от Европейската комисия (ЕК), с които да се намали дълга на БДЖ, без да се нарушава неоправдано конкуренцията на единния пазар. Целият размер на държавната помощ, която беше одобрена от Комисията в средата на миналата година след 6-годишен анализ, е 224 млн. лв.

От ЕК припомнят, че през 2011 г. България е уведомила Комисията за план за преструктуриране на БДЖ, който тя следва да оцени съгласно правилата на ЕС за държавна помощ. В първоначалния план се съдържаха и няколко мерки, които биха могли да предоставят икономическо предимство на БДЖ и следователно биха могли да включват държавна помощ по смисъла на правилата на ЕС.

През ноември 2011 г. Комисията започна задълбочено разследване, тъй като се съмняваше в дългосрочната жизнеспособност на БДЖ и дали планът за преструктуриране съдържа достатъчно мерки, гарантиращи собствения принос на дружеството към разходите за преструктуриране, както и мерки, компенсиращи нарушаването на конкуренцията.
Коментари: 0