Държавата гарантира 50 млн. лв. за студентски кредити през 2017 г.

Целта е развитие на висшето образование

Държавата гарантира 50 млн. лв. за студентски кредити през 2017 г.

Правителството одобри 50 млн. лв. държавни гаранции за студентско кредитиране през 2017 година. Средствата ще бъдат планирани в Закона за държавния бюджет за следващата година.

Основна цел на програмата за студентско кредитиране, която започна през 2010 г., е създаването на условия за свободно развитие на висшето образование, както и за достъп до висше образование чрез споделяне на финансовите отговорности между потребителите и държавата.

Министърът на образованието и науката подписва от името на правителството споразумения за издаване на държавна гаранция с банки, сключили типов договор с просветното министерство за кредитиране на студенти и докторанти.

Коментари: 0