Държавата харчи до 5 млрд. лв. през декември

Възможно е разчетите да не се изпълнят и дефицитът за 2015 г. да се окаже по-малък

Държавата харчи до 5 млрд. лв. през декември

В последния месец на годината хазната планира да изхарчи рекордна за последните години сума от 5 млрд. лв. Това е близо 2 пъти повече спрямо разходите за декември 2015 г. и с 2 млрд. лв. повече спрямо разплатените през този ноември 3 млрд. лв. Все пак има вероятност разходите да не бъдат направени изцяло и дефицитът в хазната за 2015 г. да се окаже по-малък от очакваното.

Това показват предварителните данни на финансовото министерство за изпълнението на бюджета за ноември. Подробни данни за месеца няма – засега е готова само статистиката за октомври, макар че от депутатите се очаква да гласуват актуализация на бюджета за 2015 г. 

Според наличните към момента данни разходите по общия бюджет към края на ноември, с включени бюджети на осигурителните фондове, общините и еврофондовете, са за 29,5 млрд. лв. В същото време според актуализираната програма за 2015 г. разходите може да достигнат 34,52 млрд. лв. Разходите бяха завишени с 1,7 млрд. лв. спрямо първоначалните очаквания, като основната причина е в заложените по-високи суми за строителство покрай еврофондовете.

Финансовото министерство вече се застрахова, че тези разходи могат да не бъдат изпълнени, включително и планираните плащания по еврофондовете. Подробните данни към октомври показват, че изпълнението на разчетите ще бъде изключително трудно. За 2015 г. капиталовите разходи са планирани в размер на 6,275 млрд. лв. От началото на годината до октомври отчетените разходи за строителство са 4,15 млрд. лв. Тоест за 2 месеца трябва да се разплатят 2,1 млрд. лв.

Ако тези разходи не се направят и кабинетът не се изкуши на всяка цена да пренасочва планираните суми за други харчове, дефицитът по консолидираната фискална програма може да се окаже по-нисък от планираното. Според внесената в парламента актуализация на бюджета за 2015 г. е предвидено дефицитът по консолидираната програма да се завиши от 3 на 3.3% от БВП, пише в. „Сега“.

Финансовият министър Владислав Горанов обясни, че това е най-крайната прогноза и минусът може да е по-малък. По предварителни данни за ноември дефицитът е възлязъл на 457 млн. лв. при заложен годишен дефицит по консолидираната програма от 2,87 млрд. лв. От тези данни излиза, че в последния месец на годината ще се натрупа дефицит от 2,4 млрд. лв.

От данните за октомври става ясно, че изборите са се отразили тежко на общинските финанси. За октомври бюджетите на общините излизат на дефицит от 38,4 млн. лв. За сравнение – през октомври 2014 г. салдото по общинските бюджети е било с излишък от 175,6 млн. лв., през 2013 г. излишъкът е бил 229,1 млн. лв. За дефицита са допринесли и по-високите разходи за заплати на фона на уж орязани бюджети. За заплати и осигуровки по общинските бюджети към края на октомври са изхарчени със 103 млн. повече спрямо разходите за октомври 2014 г. За октомври хазната е излязла на малък излишък от 63,9 млн. лв.

Приносът на еврофондовете към това салдо е отрицателен – дефицит от 319.5 млн. лв., но по националния бюджет има излишък от 383,4 млн. лв., който е успял да компенсира. Излишъкът по националния бюджет към октомври е натрупан благодарение на излишък по бюджетите на ВУЗ-овете, БАН и обществените медии – 273,2 млн., и излишък по бюджетите на социалноосигурителните фондове от 167,8 млн. лв. Размерът на фискалния резерв към края на октомври е 10,2 млрд. лв., включително 500 млн. лв. бъдещи вземания от ЕС.

Коментари: 0