Държавата поиска спиране на приватизацията на „Сортови семена – Елит“

Дружеството ще бъде фактор, гарантиращ по-голяма устойчивост и стабилност на земеделското производство

Държавата поиска спиране на приватизацията на „Сортови семена – Елит“
712 ~ 1 мин. четене

Министерство на земеделието, храните и горите иска спирането на процедура по приватизация на търговското дружество - „Сортови семена – Елит“ ЕАД. Това става ясно от одобрения от правителството проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Той предвижда промяна в списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях.

Ако дружеството не се приватизира държавата смята, че ще може да провежда собствена политика в семепроизводството, особено по отношение на структурообразуващи култури - зърнени, житни, технически и др. Освен че имат стратегическо значение за всяка една икономика и формират основния дял от износа на земеделска продукция в България, тази група култури изисква голям обем посевен материал както и адаптиране на сортовете към местните почвено-климатични и агрономически условия.

Наличието на работеща държавна структура за семепроизводството като „Сортови семена – Елит“ ЕАД, гр. София ще бъде фактор, гарантиращ по-голяма устойчивост и стабилност на земеделското производство в страната и ще запази способността за намеса в производството и пазара на семена при необходимост, например за регулация на цените.

Държавната фирма е в процедура за приватизация от 2000 г.

Подкрепи Economic.bg