Пенка Моллова е новият председател на УС на Националния доверителен екофонд

Тя е била началник на кабинета и парламентарен секретар в Министерството на транспорта

Пенка Моллова е новият председател на УС на Националния доверителен екофонд

Министерски съвет освободи Ирена Георгиева от поста председател на Управителния съвет на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) и избра на нейно място Пенка Моллова – Смоленова.

Професионалният опит на г-жа Моллова е свързан с консултиране в областта на околната среда и транспорта. Заемала е длъжността началник на кабинета на Министъра на транспорта, както и парламентарен секретар на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Г-жа Моллова е в процедура по стартиране на докторантура на тема „Икономика на зеления транспорт“ към Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. В Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е защитила научна степен „доктор на философските науки”. Има специализации в Университета на Монреал, Канада, на тема „Информационни технологии и мрежовата самоорганизация“ и Католическия университет на Америка, Вашингтон на тема „Динамика на социалната промяна и мрежови структури на информационното общество“.

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) е юридическо лице, създадено през 1995 г. по силата на суапово споразумение „Дълг срещу околна среда“ между Правителството на Конфедерация Швейцария и Правителството на Република България. Структурните органи на фонда са Управителен съвет, Консултативен съвет и Изпълнително бюро.

Коментари: 0