Държавата не знае какво се случва в 30 000 пункта за горива

Ведомствените бензиностанции са 10 пъти повече от регистрираните стандартни търговски обекти

Държавата не знае какво се случва в 30 000 пункта за горива
Автор: Стилиян Гребеничарски

Държавните органи не разполагат с информация нито за местонахождението, нито за техническото оборудване, нито за операциите в над 30 хил. пункта за зареждане и съхранение на течни горива в страната, става ясно от анализ въздействието на контролните механизми в сектора, публикуван от Министерството на финансите.

Това е броят на така наречените „ведомствени бензиностанции”, които досега попадаха в изключение от законодателството и функционираха без уреди за измерване на динамиката в количествата в реално време. Само за сравнение, стандартните регистрирани бензиностанции са едва около 10% от този брой – 3105.

Тези обекти по принцип трябва да се използват за вътрешнофирмени нужди - зареждане с течни горива на собствени превозни средства, машини, съоръжения и друга техника. Към момента, обаче, няма способ, който да установи дали те не се използват и за нерегламентирани продажби на горива. Според министерството, има наличие на „изключително висок риск в обектите за зареждане на горива за собствени нужди да се извършват и нерегламентирани продажби в особено големи размери.”

В една значителна част от тези обекти, резервоарите са с вместимост по-голяма от резервоарите на бензиностанция и за тази цел се използват бракувани вагон-цистерни с вместимост 60 000/70 000 литра или бракувани автоцистерни с вместимост 5 000, 10 000 или 20 000 литра, се казва в анализа.

По данни на „Холдинг БДЖ" ЕАД, само за периода 2011-2014 г. са продадени 255 вагон-цистерни, в т.ч. 231 цистерни с обем 71 куб. метра (вместимост 70 000 литра) и 24 цистерни с обем 61 куб.метри (вместимост 60 000 литра).  Резервоарите на бензиностанциите са с обща вместимост от 10 000 до 50 000 литра.

Ведомствените бензиностанции са най-характерни за селското стопанство и транспорта. Именно двата сектора са посочени в друг анализ от 2012 г., според който на първия се дължат 48,1% от недекларираните продажби на горива, а на втория – 34,5%.

Най-сериозен е проблемът с дизеловото гориво. Потреблението му в страната се оценява на 3,392 млрд. литра годишно, а в същото време декларираните му продажби са едва 2,163 млрд. литра. Това означава дял от над 36% на обема на недекларираните операции от общия. Загубите за държавния бюджет от нерегламентираните продажби на всички типове течни горива са оценени на 1,1-1,2 млрд. лв. годишно – акцизи, ДДС, корпоративен данък, данък върху доходите на физическите лица.

Данните на браншови организации в сектора сочат, че ведомствените бензиностанции са довели до закриването на около 700 регистрирани бензиностанции, предимно в малките населени места, а с това и до освобождаването от работа на 2500 лица.

Съгласно промяната на ал. 8 от 1 януари 2015 г., всички данъчно задължени лица, които извършват зареждане на течни горива за собствени нужди са длъжни да регистрират и отчитат зареждането по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане продажбите чрез фискални устройства.

Промяната се отнася, както за земеделските производители, които зареждат за собствени нужди селскостопански машини и техника, така и за лица, осъществяващи транспортни, спедиторски, производствени, строителни и други дейности.

Според оценката на въздействието на мярката, тя трябва а доведе до значително повишаване на данъчните приходи, свързани с продажби на течни горива, да намали значително сивия сектор и да подобри конкурентната среда, елиминирайки нелоялната конкуренция от обекти, продаващи горива без да имат право на това.

В анализа се посочва, че разходите на лице, в зависимост от резервоарите и съдовете за съхранение, ще са както следва:

-          Обекти със стационарни подземни резервоари и неподвижно прикрепени резервоари - за оборудване на резервоар с нивомерна система и ЕСФП -  6 000 лв. с ДДС и бензиноколонка от одобрен тип  -  2 000 до 5 000 лв.;

-          Автоцистерна, отговаряща на изискванията на АДР конвенцията - 1 500 лв. цена с ДДС на ЕСФП;

-          Автоцистерна, неотговаряща на изискванията на АДР конвенцията - 4 200 - 4 700 лв. цена с ДДС на ЕСФП;

-          Стари цистерни, неподлежащи на привързване към система за контрол - 6 000 - 7 000 лв. цена с ДДС.

Обща оценка на разходите на икономическите оператори не може да се изчисли, поради липса на официални данни за броя на обектите и съдовете за съхранение, посочват от финансовото ведомство.

Пълният текст на оценката за въздействие на новата мярка, както и предложенията за промени в Наредба Н-18  от 2006 г., можете да прочетете ТУК.

Коментари: 0