50 държави в списъка на МФ с офшорните зони

Сред новите са ОАЕ, Оман, Бруней, Уругвай

50 държави в списъка на МФ с офшорните зони
50 държави влизат в списъка на юрисдикциите с преференциален данъчен режим за корпоративно подоходно облагане. Новите попълнения са общо 13, като сред тях са Оман, ОАЕ, Бруней, Гърнси, Джърси, Уругвай, Макао става ясно от списък, публикуван на сайта на Министерство на финансите. 

Преди две години бе приет свързаният с него Закон за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Този закон, макар и съпроводен с практически трудности по прилагането, налага ограничения, които са свързани например, с участие в обществени поръчки или с притежаване на акции от банки, пише Bloomberg TV Bulgaria.

Предишният списък е включвал 47 страни/територии, с които Бълария няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и в които дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в нашата страна.

От предишния списък са отпаднали 10 страни, сред които Гибралтар, Холандските Антили, Сан Марино, Соломоновите острови и Лихтенщайн.
Коментари: 0