Държавната енергетика ще обявява разходите си

Годишният отчет ще се публикува до края на април

Държавната енергетика ще обявява разходите си

Енергийните компании с 50% и нагоре държавно или общинско участие ще оповестяват публично какви разходи са направили по пера. 

Те ще бъдат длъжни да обявяват разходите за материали и консумативи, за външни услуги, амортизации и персонал, както и другите си оперативни разходи. 

Това предвижда наредба, публикувана за обществено обсъждане на сайта на Министерството на енергетиката, пише в. „Монитор“.

Информацията ще бъде подавана за всяко тримесечие до 25 число на следващия месец след изтичане на тримесечието. Така за януари-март тя трябва да се подаде до 25  април. Данните ще се подават не само за конкретното тримесечие, но и с натрупване. 

Годишният отчетен период ще се подава до 25 април на следващата година. В срок от 5 работни дни след получаването им, енергийното министерство ще ги публикува на страницата си в интернет.

Наредбата залага задължение на шефовете на енергийните дружества да си оптимизират разходите.

Коментари: 0