Дават 2,45 млн. лв. за спорт в училищата и детските градини

Те ще се използват за инфраструктурата и подготовката на учениците

Дават 2,45 млн. лв. за спорт в училищата и детските градини

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МОН и трансфери към общините в размер на 2,45 млн. лв. за 2016 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Средствата са предвидени в централния бюджет за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическото възпитание и спорт на държавните и общинските училища. Те ще се използват за учебно-тренировъчната и спортно-състезателна дейност на децата и учениците и за материално-техническото им обезпечаване.

Размерът им е определен съгласно разработени от общинските и държавните детски градини и училища проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците в дневна форма на обучение.

Коментари: 0