DBS Gateway Region премахва бариерите пред водния транспорт в полза на бизнеса

ДППИ участва активно в проектa, съфинансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

DBS Gateway Region премахва бариерите пред водния транспорт в полза на бизнеса

Подобряване и развитие на един от основните фактори за конкурентност на българската икономика - водния транспорт – това цели реализацията на проект “Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен  регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“ /DBS Gateway Region/.

Държавно предприятие  „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) участва активно в проектa, съфинансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“, заедно с партньори от България, Австрия, Румъния, Сърбия, Словакия, Унгария, Хърватия, Германия, Украйна и Молдова.  Водещ партньор е Регионалното правителство на Долна Австрия.

Следвайки максимата "Заедно можем повече",  DBS Gateway Region се стреми да подпомогне сътрудничеството между всички заинтересовани страни (пристанища, пристанищни власти, публични органи, университети, предприятия, спедитори и др.) с оглед  повишаване привлекателността на региона на река Дунав и Черно море по отношение на  морския и вътрешноводен транспорт. Така регионът ще се превърне в „портал“, свързващ Централна Европа и Черно море с Каспийския регион и Далечния Изток. Проектът се основава на убеждението, че сътрудничеството между всички заинтересовани страни е ключов фактор за успех в усилията за повишаване на качеството, надеждността и ефективността на системата.

Реализацията на проекта цели премахване на бариерите пред развитието на водния транспорт в полза на бизнеса: създаване на по-конкурентоспособна и устойчива транспортна система, по-добра бизнес среда и привличане на нови бизнес партньори и товари от и за региона на р. Дунав и Черно море.  DBS Gateway Region си е поставил амбициозната задачa застаряващата инфраструктура и неефективните интермодални услуги да останат в миналото,  водният транспорт да се сблъсква с по-малко административни пречки и да се използва в пълния му потенциал.

В рамките на проекта ДППИ е изготвило анализ на потенциала на региона на р. Дунав и Черно море. Предстои да бъде разработен и стратегически документ Обща визия 2040, който ще определи съвместна посока и ще послужи като ориентир за бъдещи възможности за икономическото, регионалното и логистичното развитие на региона. На база изведените конкретни насоки ще се изготвят регионални планове за действие, които да включват предложения за конкретни инфраструктурни проекти, които да доведат до развитие и модернизация на водния транспорт.

Коментари: 0