НАП напомня за неплатени задължения по имейл

Клиентите могат да проверят своите просрочени задължения чрез електронна услуга

НАП напомня за неплатени задължения по имейл
Автор: Вероника Тонева
Длъжниците към Националната агенция за приходите (НАП) от вчера получават електронно съобщение за невнесени в срок данъци, осигурителни вноски или други държавни вземания, за чието събиране отговаря НАП. Инициативата е част от мерките, с които приходната агенция стимулира доброволното изпълнение на задълженията от своите клиенти.

Част от имейлите съдържат информация за дължими данъци, осигурителни вноски или други такси, без да са упоменати конкретните размери на дълговете. Съдържанието им е различно в зависимост от това дали има образувано изпълнително дело за дълговете или не.

Клиентите на НАП могат да направят справка на своите просрочени задължения чрез електронната услуга на Агенцията на inetdec.nra.bg, ако притежават електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК).

Някои от електронните писма са с предупреждение, че срокът за доброволно плащане на задълженията на клиента е изтекъл и ако получателят не плати до един месец, НАП ще образува изпълнително дело.
Коментари: 0