Лошите кредити намаляват, но тенденцията спира през 2020 г.

Към края на 2019 г. делът им достига 10%, което все още е относително високо равнище

Лошите кредити намаляват, но тенденцията спира през 2020 г.
Антония Симова Автор: Антония Симова

Делът на лошите и преструктурирани кредити ще се задържи на сравнително еднакви нива през първото полугодие на 2020 г. Това прогнозира Емил Калчев, икономическият анализатор на Райфайзен Банк България, в коментар в редовния месечен обзор на банката.

По данни на БНБ към края на декември 2019 г. относителният дял на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) отбелязва спад с 3.8 пр. пункта на годишна база и достига 10.0%, което остава все още относително високо равнище. При кредитите към нефинансовите предприятия този дял е по-значителен – 12.7%, докато при кредитите към домакинствата – по-малък, от 7.3%.

През лятото на 2019 г. обемът на лошите и преструктурирани кредити в българската банкова система намаляха с над 700 млн. лв., като делът им тогава бе спаднал до 11.53%. Толкова голям номинален спад в рамките на един месец не бе отчитан никога, дори през ноември 2014 г., когато фалиралата Корпоративна търговска банка бе извадена от системата.

Фактът, че българският бизнес пък продължава да трупа депозити, дори и при отрицателна лихва, а домакинствата увеличават вложенията си в банките при близки до 0% лихви, е характерен за последните месеци от годината, обяснява Калчев.

Коментари: 0