Депутатите изслушаха кандидатите за зам.-председатели на КФН

Двете предложени дами представиха своите концепции пред комисията по бюджет и финанси

Депутатите изслушаха кандидатите за зам.-председатели на КФН

Илиана Христова

Снимка: КФН

1920 ~ 1 мин. четене

Депутатите от комисията по бюджет и финанси изслушаха днес кандидатите за заместник-председатели на Комисията за финансов надзор (КФН). 

Председателят на КФН Бойко Атанасов представи мотивите си за избор на съответните кандидатури. За зам.-председател на управление „Надзор на инвестиционната дейност“ беше предложена Мария Филипова. За зам.-председател на управление „Застрахователен надзор“ беше предложена кандидатурата на Илиана Христова.

В мотивите си Атанасов изтъкна, че Мария Филипова е с над 10 г. опит в законовата, правната и нормотворната дейност в сферата на финансите и държавната администрация. 

Филипова изложи  визията си за развитие на капиталовия пазар в направление „Надзор на инвестиционната дейност“. Концепцията й е насочена към повишаване на ликвидността на капиталовия пазар, осигуряване на възможност за финансиране на нови дружества чрез него, ускоряване на растежа на икономиката в средносрочен план и подобряване имиджа на България на международната карта на регулаторните органи в небанковия финансов сектор, и стремежът към по-доброто позициониране на България на „инвестиционната карта на Европа“. 

Атанасов представи и Илиана Христова, която, според него, е ръководител с неоспорими качества и умения, изявен професионалист, чиято дейност винаги е била насочена към контролиране на лица в данъчната приходната администрация. Тя има опит в ръководенето на над 2500 човека, както и непрекъсната комуникация с клиентите на най-голямата държавна администрация в България, изтъкна той. Тя е отговаряла дълги години за събираемостта на приходите в НАП.

В концепцията си Илиана Христова, представи формула за осигуряване на стабилен и устойчив застрахователен сектор чрез контрол, комуникация, кризисна превенция и дигитализация. 

Коментари: 0