Депутатите махнаха лекарствения мораториум, който самите те наложиха наскоро

Въпреки че бяха единодушни в гласуването, позицията и управляващите не пропуснаха да се скарат по време на дебатите

Депутатите махнаха лекарствения мораториум, който самите те наложиха наскоро
Очаквано и с голямо мнозинство депутатите отмениха едногодишния мораториум върху иновативните лекарства, плащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). „За“ отпадането гласуваха 192 депутати, повечето от които само преди седмица гласуваха да бъде наложен този мораториум.

Народните представители отмениха Параграф 6 от Преходните и Заключителни разпоредби в Закона за НЗОК, който предвиждаше, че Касата няма да заплаща за лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, с изключение на генерични и биоподобни лекарствени продукти. Прогнозният разход по Бюджета на НЗОК за заплащане на новите лекарствени продукти е около 50 млн. лв. Законът за бюджета на НЗОК ще влезе в сила от 1 януари 2018 г.

Въпреки че бяха единодушни в гласуването, позицията и управляващите не пропуснаха да се скарат по време на дебатите.

Президентът Румен Радев приветства промяната в подхода и отмяната на забраната за заплащане от бюджета на НЗОК през 2018 г. на определени лекарствени продукти. Държавният глава призовава всички парламентарни групи занапред да отчитат етичните съображения и да действат в интерес на конституционните права на гражданите и социалната справедливост.

Коментари: 0