Депутатите приеха окончателно Бюджет 2018

Догодина нивото на безработица се очаква да се понижи до 6.2%

Депутатите приеха окончателно Бюджет 2018

Снимка: Economic.bg

След общо над 30 часа дебати по време на две пленарни заседания парламентът прие окончателно държавния бюджет за 2018 г. Приходите от данъци са в размер на 21.040 млрд. лева. В бюджета за 2018 г. се предвижда икономическият ръст слабо да се забави до 3.9%, крайното потребление да се повиши с 4.7%, а ръстът при инвестициите да се ускори до 4.3%.

Народните представители подложиха на прегласуване някои текстове, тъй като те не бяха отразени в рамката на бюджета, която беше гласувана преди това.

Догодина нивото на безработица се очаква да се понижи до 6.2%. В средносрочен план за данъците не се предвиждат значителни промени, като се запазва правителственият приоритет за ниски данъци. С приетия бюджет бяха предвидени 180,5 млн. лв.за опазване на границата, а 35, 2 млн. лева са средствата отделени за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в държавния бюджет за 2018 г.
 
Общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините в бюджета за следващата година е 2,780 млрд. лева. Предвидени са трансфери за местни дейности в размер на 284,022 млн. лева. Депутатите приеха бюджета на Министерството на Председателството на Съвета на ЕС през 2018 година с разходи от 3,300 млн. лева. Народните представители първоначално приеха предложението от алтернативния бюдет на БСП да отпуснат 1, 130 млн. лв. за ремонт на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ и Зографския манастир в Света гора, но впоследствие се върнаха на текста и го отхвърлиха.
Коментари: 0