Депутатите са приели 124 закона през 2019 г.

За контролната си функция те са упражнявали общо 115 часа и 13 минути парламентарно време

Депутатите са приели 124 закона през 2019 г.

Снимка: Economic.bg/Архив

124 закона са приели депутатите през 2019 г., сочи справка в статистиката, изготвена от пресцентъра на Народното събрание. През годината 44-ото Народно събрание е провело 82 пленарни заседания, четири от които извънредни. Взети са още 199 решения, има изготвена една декларация и едно обръщение към българския народ.  

192 са постъпилите законопроекти в периода от 1 януари до 20 декември 2019 г. От тях 90 са внесени от народни представители. Предложените проекти за решения са 219, от които 192 са на депутати.

Сред приетите от Народното събрание нови закони са: Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г., Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г, Закон за публичните предприятия и Закон за марките и географските означения. Парламентът е гласувал промени в Наказателно-процесуалния кодекс, в Гражданския процесуален кодекс и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за електронното управление, в Закона за електронните съобщения, в Закона за енергетиката, в Закона за местното самоуправление и местната администрация и др.

Контролната си функция в рамките на парламентарното време депутатите са упражнили в общо 115 часа и 13 минути в периода 11 януари-19 декември. За този период парламентарен контрол е провеждан в 36 пленарни заседания.

За същия период в Народното събрание са били внесени 1077 въпроса и 55 питания. Парламентът е провел 22 изслушвания на министри и пет разисквания по питания на народни представители.

Коментари: 0