„Девин“ е вкарала 19 млн. лв. в държавната хазна през 2019 г.

Първият доклад за устойчиво развитие на компанията обобщава ключови моменти от дейността ѝ през изминалата година

„Девин“ е вкарала 19 млн. лв. в държавната хазна през 2019 г.

Снимка: Девин

Автор: Девин

Лидерът на пазара на бутилирани води в България „Девин“ ЕАД публикува своя първи годишен доклад за устойчиво развитие. Документът разглежда дейностите на „Девин“ през 2019 г. по отношение на удовлетвореността на служителите, опазването на околната среда и намаляването на въглеродния отпечатък от дейността, както и приноса към обществото и към региона на гр. Девин.

Документът е изработен по утвърдената световна методология на Global Reporting Initiative (GRI) за оценка на дейностите и въздействията, свързани с устойчивото развитие и е изготвен в партньорство с консултантската компания denkstatt България.

Някои от ключовите постижения на „Девин“ през 2019 г.:

Околна среда

За всеки литър произведена напитка, „Девин“ отбелязва намаление на употребата на ресурси до 1,46 литра вода, 41 кВтч енергия, както и 5,4% намаление на въглеродния отпечатък спрямо 2018 г.;

През 2019 г. компанията събира разделно и предава за оползотворяване 91,5% от отпадъците, генерирани при производствените процеси; 

Внедрена е още една независима система за мониторинг на околната среда около изворната вода DEVIN – пчелни кошери;

80% от стратегическите доставчици на „Девин“ се регистрират за сертификата EcoVadis - международна платформа за предприятия, които са ангажирани в областите корпоративна социална отговорност (CSR) и устойчивост.

Над 55% от доставчиците на компанията са от района на град Девин, а всички стратегически партньори на компанията са разположени в радиус до 500 км.

През 2019 г. като участник в колективната система на „Екопак България“ компанията спестява 1 492,2 тона емисии на парникови газове, изчислени в еквивалент на СО2 тонове. Това прави 5 529 216 км емисии (изчислени в еквивалент на изминати километри с кола).

В партньорство с „Екопак България“ АД:

- 22 732 дървета са спасени от изсичане;

- спестени са 24 893 млн. кВтч електроенергия, 55 570 куб. м вода и 9 295 барела петрол;

- обемът на депонираните отпадъци на градските депа е намален с 6 994 куб. м.

Общество

През 2019 г. „Девин“ внася близо 19 млн. лева данъци и такси към държавата и по този начин се явява най-големият данъкоплатец от целия регион.

„Девин“ лансира образователна програма „защитена специалност“ за ученици в гр. Девин в партньорство с професионалната гимназия.

През 2019 г. компанията дарява 712 549 бутилки (668 015 литра вода) в цялата страна за каузи, бедствия и насърчаване на култура на здравословна хидратация.

Служители

„Девин“ прилага световно утвърдена методология за измерване на организационната култура и ангажираността на служителите: индекса Great Place to Work.

Осигурява средно 15,4 часа обучения на служител за годината, ръст от близо 7% спрямо предходната година.

Компанията отчита нула инциденти, довели до един или повече дни отсъствие от работа.

„Малко компании имат привилегията да осигуряват напълно натурални природни продукти за своите клиенти и потребители. Фактите казват, че нашите минерална и изворна вода се ползват с доверието и любовта на милиони български граждани вече десетилетия наред: през 2019 всяко второ домакинство купува DEVIN, а всяка секунда се изпиват над 8 литра вода с марка DEVIN. С първия си доклад за устойчиво развитие събираме на едно място всички действия и инициативи, които над петстотин наши служители в страната правят всекидневно, за да сме лидер в индустрията. Имаме сериозен ангажимент към местната общност, към околната среда и към всички потребители. Вярвам, че задаваме стандарта на индустрията по отношение на устойчивото производство и отговорния продуктов маркетинг. Няма да спрем да подкрепяме инициативи за промотиране на здравословния и активен начин на живот и ползите от ежедневната хидратация с натурални води, защото силно вярваме, че чистата вода е в основата на добрия живот и оптималното здраве“, каза Борислава Налбантова, изпълнителен директор на „Девин“ ЕАД.

Коментари: 0