Свиневъдите плучиха 4.3 млн. лв. за хуманно отношение към животните

Субсидирани са близо 50 ферми, отглеждащи 220 000 угоени прасета

Свиневъдите плучиха 4.3 млн. лв. за хуманно отношение към животните

Снимка: Pixabay

Фонд „Земеделие“ преведе близо 4.3 млн. лв. по сметките на 50 свиневъди за хуманно отношение към животните. Субсидирани са близо 220 000 угоени прасета, реализирани в периода от 1 май до 31 август тази година, съобщиха от фонда.

Държавната подкрепа по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете" покрива направените разходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към свинете, поети за най-малко 5 години - от 2018 до 2022 г.

Финансово подпомагане се предоставя на предприятия, ангажирани в първичното производство на селскостопанска продукция. Те трябва да са регистрирани по реда на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и да нямат задължения към ДФЗ и държавата.

Схемата за хуманно отношение към свинете обхваща три мерки. Първата е за обезпечаване на свободна подова площ над задължителните стандарти. Втората мярка покрива изискването в животновъдния обект да е осигурено изкуствено осветление за най-малко 11 часа в денонощието. Третата мярка е насочена към изхранването на свинете. При нея изискването е фуражът да съдържа не повече от 2.5 mg/kg деоксиниваленол (една от основните групи митотоксини).

За да получат подпомагане по схемата, земеделските стопани доказват пред ДФЗ и БАБХ изпълнението на доброволно поетите ангажименти за хуманно отношение към свинете, които надхвърлят задължителните стандарти.
Коментари: 0