ДФЗ преведе 83 млн. лв. за отглеждане на плодове и зеленчуци

ДФЗ преведе 83 млн. лв. за отглеждане на плодове и зеленчуци

Снимка: Pixabay

Държавен фонд „Земеделие“ е изплатил 83.43 млн. лв. по схемите за подпомагане на производството на плодове и зеленчуци за Кампания 2020. Субсидии са получили 12 559 земеделски стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци, оранжерийно зеленчукопроизводство, съобщават от разплащателната агенция.

Общият размер на изплатените суми по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (СП - основна) е 33.37 млн. лв. Оторизираните средства по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) - СП (други) е 7.51 млн. лева. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) (СЗ – ДККП) преведените субсидии са 4.28 млн. лева, а по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство (СЗо) – 9.3 млн. лева. По схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши); - СЗ (МЗДП) са изплатени 6.57 млн. лева. Преведената сума по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) (СЗ – П) е 4.74 млн. лв., а по схемата СЗ – КЛЧ (картофи, лук и чесън) – 17.66 млн. лв.

От Фонда посочват, че ставките по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2020 са повишени, като при някои от схемите е увеличен с близо 55% спрямо 2019 г. Ръстът е вследствие на допълнителното финансиране по схемите за обвързана подкрепа от направения трансфер на средства от Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. съм Директни плащания за Кампания 2020, както и от завишения контрол от страна на МЗХГ и ДФ ,,Земеделие“, чиято цел е недопускане на заявяване на обвързана подкрепа без реална продукция.

При обвързаното подпомагане за оранжерийни зеленчуци, земеделските стопани с допустими площи и доказали необходимите добиви, ще получат по 16 985,92 лева на ха. При подпомагането на плодове от основната група е определена ставка от 2252,97 лева за първите 30 ха, а над 30 ха -1501,98 лева. При схемата за обвързано подпомагане на домати, краставици, корнишони и патладжан до 30 ха е заложена ставка от 2090,37 лв./ха, а над 30 ха – 1393,58 лв.

Определеният размер на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата за пипер е 2926,65 лв. за първите 30 ха, а над 30 ха - 1951,10 лв. на ха. Субсидията по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуците моркови, зеле, дини и пъпеши е 1245,98 за първите 30 ха и 830,65 лв./ха за всеки следващ над 30 ха. Размерът на подпомагането по схемата за картофи, лук и чесън е 2161,49 лв./ха за първите 30 ха и 1440,99 лв./ха за допустимите площи над 30-ия хектар. По схемата за обвързано подпомагане на сливи и десертно грозде ще се изплаща по 1150,19 лв./ха за първите 30 ха и 766,79 лв./ха за всеки следващ.

Коментари: 0