Дигитална платформа ще свързва бизнеса и администрацията

Проектът все още е на етап концепция и предстоят още обсъждания

Дигитална платформа ще свързва бизнеса и администрацията
Министерството на икономиката представи нова дигитална платформа, която има за цел да улесни комуникацията между бизнеса и администрацията. Идеята бе представена от зам.-министъра на икономиката Любомир Ганчев пред четирите национално представени работодателски организации и агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).

На този етап проектът е на фаза концепция и все още се обсъжда вида, в който тя ще бъде максимално полезна за всички участници с цел повишаване на експортния потенциал.

Зам.-министър Ганчев изрази желанието на министерството за обсъждане на проекта, така че от него да се извлекат максимални ползи за бизнеса и за малките и средните предприятия в България. Целта на създаването на платформата е съдействие на бизнеса от страна на ИАНМСП и задграничните представители на министерството по търговско-икономическите въпроси в посока по-голяма публичност и достъпност на предлаганите услуги.

Мариета Захариева, изпълнителен директор на ИАНМСП, заяви, че с новата платформа агенцията ще помага в реално време на българския бизнес да се развива успешно в условията на изострена глобална конкуренция и резки конюнктурни обрати на световно и местно ниво.

Идеята на уеб платформата е да подпомага работата и развитието на малките и средните предприятия както в България, така и в чужбина. В нея ще има единен централизиран дигитален информационен регистър за работещите фирми. Чрез платформата ще се предоставят технологични инструменти за осигуряване на повече пазари и по-голям ръст на износа на компаниите.

Тя ще включва категоризиране на българските малки и средни предприятия по вид индустрия, големина, произвеждани стоки и услуги, капацитет, пазари на реализация, индустриална сертификация. Ще бъдат създадени профили на българските малки и средни предприятия и на съществуващите и потенциални бизнес партньори. Ключова роля ще има обратната връзка от инвеститори за сключени и изпълнени сделки, референции за качество на изпълнените договори, реално внедрени и развити иновации и научни изследвания.

Българските търговски представители в чужбина ще имат постоянен достъп до централизирания дигитален информационен регистър на българските малки и средни предприятия, от всяка локация и от различни мобилни устройства. Всеки ще има технологична обезпеченост за автоматично известяване при потенциален интерес към компания, както от България, така и от чужбина. По този начин ще се оптимизира работата на търговските представители чрез дефиниране на конкретни цели за изпълнение, пряко свързани със стратегическите цели за увеличаване на износа на българските малки и средни предприятия. Фирмите ще бъдат мотивирани чрез предоставяне на възможност за автоматизирано управление на връзките с външни фирми и автоматизирано известяване на конкретен търговски представител за възможност за бизнес в даден регион, индустрия и държава.
Коментари: 0