Дигиталната стратегия е ключов фактор за успеха

Бизнес, който своевременно не се цифровизира, ще бъде изместен от конкуренти

Румяна Тренчева, регионален изпълнителен директор на SAP за Югоизточна Европа:

Дигиталната стратегия е ключов фактор за успеха
532 ~ 2 мин. четене
Татяна Явашева Автор: Татяна Явашева

Г-жо Тренчева, как се отразява на бизнеса бързото развитие на технологиите?

Променят се всички аспекти от нашия живот. Ние самите ускоряваме темповете на боравене с информация и знанието, което получаваме от натрупаните исторически данни. Това ни помага да се предпазим от грешки, да планираме по-бързо и по-успешно. Но тези скалируеми и самозасилващи се процеси понякога обезсмислят много бизнес процеси и пораждат нужда от промяната им.

Вече сме в ерата на цифровата икономика, но какво всъщност се случва?

Промяната вече се е случила. Всеки бизнес е цифров, а ако не е – със сигурност ще стане много скоро, защото иначе ще изчезне във формата, в която съществува. Днес всеки бизнес процес може да бъде автоматизиран. И на практика задачата ни е да преосмислим съществуващите бизнес процеси и да създадем нови, захранвани от нови технологични инструменти, които вече са достъпни.

Как традиционните индустрии по-безболезнено да направят прехода?

Намерете своя технологичен партньор. Повярвайте в технология, в платформа, в хората зад тях. Добивайте знанието директно от разработчика. Компании като нашата предлагат много информация онлайн: от това как да създадете модел на бизнес процес до това как да го програмирате сами или да създадете цялостна пътна карта за дигитализация на бизнеса си. Започнете с бързи проекти в частта връзка с клиенти и партньори. Така ще можете да натрупвате по-бързо данни и информация за реалния ви пазар. Изберете готови облачни технологични решения, които вече имат вградени аналитики, Machine Learning и АI компоненти. Такива проекти днес могат да бъдат реализирани в рамките на няколко месеца от ваш вътрешнофирмен ресурс.

Каква е "цената" на дигиталната трансформация?

Плащаме я всеки ден - с намаляването или увеличаването на личното ни информационно пространство, със забързването на всички процеси, дори в чисто житейски смисъл. В бизнеса, липсата на дигитална стратегия може да ни коства всичко, което сме изградили и постигнали.

Как SAP със своите продукти и услуги улеснява процесите на цифровизация?

Спомагаме технологиите и иновациите да стигнат по-бързо до нашите клиенти. Всичките ни продукти се предлагат като облачно базирани. Тъй като технологиите се развиват динамично - понякога с нововъведения на всеки три месеца - чрез облака клиентите ни работят върху най-новите разработки и иновации, било то органични или придобити. Между софтуерните компании и техните клиенти съществува екосистема от партньори, които интегрират и внедряват технологичните решения. С редица нови технологични инструменти намаляваме времето за внедряване, както и обучението и подготовката на консултантите.

Вие за какво бъдеще работите?

Работя за модернизирана и конкурентна икономика на местно и регионално ниво, която дава много възможности на бизнеса ни да достига все повече пазари и да налага иновативни продукти от ново поколение. Най-голямо удовлетворение ми носят проектите, които помагат на клиентите ни да растат и да стават по-печеливши.

Кое в тази динамична промяна лично вас не ви радва?

Технологиите са чудесно нещо, когато са използвани в среда със здрав морал и социално отговорни политики. Ако тези предпоставки ги няма – това, което се случва днес, може да бъде самоунищожително за някои страни и пазари в бъдеще.

Подкрепи Economic.bg