Димитър Радев: За влизане в Еврозоната трябва силна икономика

Според гуверньора на БНБ България трябва да задълбочи конвергенцията си с икономиката на ЕС

Димитър Радев: За влизане в Еврозоната трябва силна икономика
1020 ~ 2 мин. четене
Точният момент на приемане на еврото ще зависи не толкова от маастрихтските критерии за номинална конвергенция, които България в голяма степен изпълнява в продължение на много години, колкото от реалната конвергенция на икономиката. Това пише гуверньорът на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев в предисловието си, публикувано в изданието 2018 OMFIF Global Public Investor.

“Ние добре съзнаваме, че ако желаем България да стане пълноправен участник в процеса на реформи на европейско равнище, трябва да задълбочим допълнително собствените си реформи. Трябва да трансформираме своето устойчиво икономическо възстановяване в трайна реална конвергенция“, пише Радев.

Той е на мнение, че за ускоряване на реалната конвергенция е необходимо да бъдат въведени структурни и институционални политики, които да бъдат последователно прилагани. Според него по този начин процесът на присъединяване към еврозоната, започващ с участието на националната парична единица във Валутния механизъм ІІ (ERM II), ще бъде катализатор за по-нататъшен напредък, приспособяване и реформи. Всичко това в крайна сметка ще окаже благоприятно влияние върху икономиката независимо дали сме в еврозоната, или все още извън нея.

„Самото пътуване е също толкова важно, колкото и постигането на крайната цел“, смята гуверньорът.
Радев изтъква добрите фискални и макроикономически показатели на България. „Повече от две десетилетия имаме парична стабилност. Обменният курс на лева е фиксиран към еврото и паричният съвет е непоклатим както в добри, така и в лоши времена, дори и по време на кризата през 2008 г. България поддържа като цяло балансиран бюджет и е известна с третото най-ниско съотношение дълг/БВП в ЕС. Банковият сектор е здрав, с капиталова адекватност и ликвидност над средните за ЕС“, пише още той. И добавя, че с такъв опит е логично да се очаква страната да не бъде спирана, а да се приветства тръгването й по пътя към еврозоната чрез участието на лева – националната парична единица – във ERM II.
Коментари: 0