Днес ще бъдат отворени офертите за първата фаза от електронното гласуване

Изпълнителят трябва да бъде избран до средата на септември 2017 г. и следва да започне детайлно проучване с анализ на добрите практики в международен план

Днес ще бъдат отворени офертите за първата фаза от електронното гласуване
Офертите на участниците в откритата процедура за избор на изпълнител по първата фаза от проекта „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ ще бъдат отворени днес. Това ще се случи в сградата на Държавна агенция „Електронно управление“, в 14 ч. Проектът се осъществява в партньорство с Централната избирателната комисия (ЦИК) по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обществената поръчка с предмет „Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно електронно гласуване и провеждане на три симулации на дистанционно електронно гласуване“ се провежда по процедура „събиране на оферти с обява“ по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП). В редовния срок на процедурата интерес проявиха двама кандидати, поради което срокът беше удължен с три дни до 25 август т.г. включително.

Изпълнителят трябва да бъде избран до средата на септември 2017 г. и следва да започне детайлно проучване с анализ на добрите практики в международен план на реализираните и въведени до момента дистанционни гласувания по електронен път в други държави. На втори етап следва да изведе конкретни препоръки за българската система за дистанционно електронно гласуване. Изпълнението по двете дейности трябва да приключи до 15 октомври т.г.

Тази фаза на проекта ще приключи с провеждането на три симулации на дистанционно електронно гласуване, които ще се проведат на публично събитие в гр. София, не по-късно от 15 ноември 2017 година.

Коментари: 0