Доклад предупреждава: Насекомите изчезват с бързи темпове

Това обаче може да застраши равновесието и да засегне много други видове и дори хората

Доклад предупреждава: Насекомите изчезват с бързи темпове
Научен преглед на броя на насекомите предполага, че 40% от видовете претърпяват "драматични темпове на спад" по света. Изследването казва, че пчелите, мравките и бръмбарите изчезват осем пъти по-бързо от бозайниците, птиците или влечугите.

Но изследователи твърдят, че някои видове, като например домашни мухи и хлебарки, вероятно ще нараснат.

Общият спад на насекомите се дължи на интензивното земеделие, пестицидите и изменението на климата.

Насекомите съставляват по-голямата част от живите същества, които живеят на сушата и предоставят ключови ползи на много други видове, включително хората.

Те осигуряват храна за птици, прилепи и дребни бозайници; опрашват около 75% от културите в света; обогатяват почвите и ограничават броя на вредителите.

Много други изследвания през последните години показват, че отделни видове насекоми, като пчелите, са претърпели огромно намаление, особено в развитите икономики.

Но този нов документ има по-широк поглед.

Публикуван в списание Biological Conservation, той разглежда 73 съществуващи проучвания от цял свят, публикувани през последните 13 години.

Изследователите открили, че спадът в почти всички региони може да доведе до изчезване на 40% от насекомите през следващите няколко десетилетия. Една трета от насекомите са класифицирани като застрашени.

"Основният фактор е загубата на местообитания, поради селскостопанските практики, урбанизацията и обезлесяването", заяви водещият автор д-р Франсиско Санчес-Байо от университета в Сидни.

Второ, нарастващото използване на торове и пестициди в земеделието в световен мащаб и замърсяване с всички видове химически замърсители. На трето място, има биологични фактори като инвазивни видове и патогени, и четвърто - изменението на климата, особено в тропическите райони, където е известно, че има голямо влияние", казва той.

Някои от най-важните моменти от проучването включват скорошния спад на летящите насекоми в Германия и огромния спад в броя на тропическите гори в Пуерто Рико, свързани с повишаването на глобалните температури.

Други експерти твърдят, че констатациите са "сериозно отрезвяващи".

Авторите са загрижени за въздействието на намаляването на насекомите по протежение на хранителната верига. При много видове птици, влечуги и риби насекомите са основен източник на храна, и затова е вероятно тези видове също да бъдат унищожени.

И докато някои от най-важните видове насекоми намаляват, прегледът също така установява, че малък брой видове вероятно ще могат да се адаптират към променящите се условия и да се справят добре.

Необходими са още изследвания, тъй като 99% от доказателствата за намаляване на насекомите идват от Европа и Северна Америка, а почти никакви изследвания не са правени в Африка или Южна Америка.

В крайна сметка, ако изчезнат огромен брой насекоми, те ще бъдат заменени, но това ще отнеме дълго, дълго време.
Коментари: 0