Дончев: Българската икономика в този си вид е близо до тавана

Дигиталната трнасформация ще промени устоите на демокрацията ни, смята още вицепремиерът

Дончев: Българската икономика в този си вид е близо до тавана
Мирела Вавова Автор: Мирела Вавова
Адекватната диагностика показва, че българската икономика в този си вид е близо до тавана, който ограничава потенциала ѝ за развитие. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев при откриването на международната конференция InnoStart Forum 2019 днес. „Оттук нататък, просто увеличавайки обемите, произвеждайки повече, привличайки повече инвестиции, опитвайки се да бъдем по-бързи, ние сме обречени да растем със същите темпове“, каза още той, допълвайки, че тези ръстовене са анемични, но са много далеч от исканията и очакванията.

Според Дончев икономическата трансформация е сложно упражнение и предполага синхронни усилия от всички сектори, както и нов модел на финансиране, концентриран върху стимулирането на приложната наука и иновациите.

Той изтъкна дигитализацията като един от основните моменти в предстоящата трансформация, която ще стимулира конкурентоспособността. Говорейки за нея обаче, той обърна внимание, че не става дума само за IT сектора, а за дигитализацията на публичния и частния сектор.

„Имаме амбицията да инвестираме колко се може повече публични средства в тази сфера“, каза Дончев. Според него това трябва да се направи умно – привличайки частно финансиране, защото няма нищо по-глупаво, смята той, от това да заместваме потенциално частно финансиране с публично. Напротив, би имало серия негативи.

„Второ, глупаво би било да се смята, че дигиталната трансформация се върти около кабелите и сървърите“, изтъкна още вицепремиерът. Дончев обясни, че промяната на икономическия модел е обществен процес, който няма как да не доведе до обществени промени, а и да предизвика известни кризи.

Според него е абсолютна илюзия, че може да имаме всеобхватна дигитална трансформация, без това да промени политическите нрави и начина на държавно управление на обществата. „Според мен напредването на тези процеси ще предизвика или промяна, или поне значим импулс за промяна в устоите на нашата демокрация. И колкото по-рано сме готови за това, толкова повече шансове има да преминем през тези процеси с по-малко трусове и конфликти“, заключи Томислав Дончев.   
Коментари: 0