Допълнителни 234 млн.лв. за проекти по ОПОС

Към 15 август са изплатени 88 % от средствата

Допълнителни 234 млн.лв. за проекти по ОПОС
Автор: Наталия Николаева

Правителството взе решение за допълнителното отпускане на 234 млн. лв. за разплащане по проекти, финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ през 2015 г. Тези средства ще позволят успешното финализиране на проектите по ОПОС, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Средствата са в рамките на одобрените с Решение №147 на МС от 5 март 2013 г.

Към 15 август 2015 г. бюджетът на програмата за периода 2007 – 2013 г. е общо 3,5 млрд. лв. От него е предвидено 2,9 млрд.лв. да са финансирани от ЕС, а останалите 600 млн. лв. – от държавата.

 Допълнителните средства от 234 млн. лв. са значително по-малко от първоначално договорените – 4,8 млн.лв. ОПОС  е на второ място по бюджет след Оперативна програма "Транспорт". По нея са подадени общо 993 проекта, като броят на сключените договори е 528. Реално изплатени са 88 % от средствата.  

Финансовото изпълнение по приоритетни оси показва, че най-много средства са изплатени за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води за определени по програмата населени места – 2,3 млн.лв. Останалите са: подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци – 530 млн. лв., опазване и възстановяване на биологичното разнообразие – 185 млн. лв. и за техническа помощ – 91 млн.лв.  

Коментари: 0